Het Limburgse productiehuis VIA ZUID ontvangt een subsidie van gemeente Heerlen om een broedplaats voor makers van podiumkunsten te creëren. Omdat een locatie in het centrum op korte termijn niet beschikbaar is, start de broedplaats dit jaar in pilotvorm in Cultuurhuis Heerlen. VIA ZUID heeft de ambitie om de broedplaats uiteindelijk in het centrum van Heerlen te laten neerstrijken.

Start in Cultuurhuis Heerlen

 

Het Limburgse productiehuis VIA ZUID ontvangt een subsidie van gemeente Heerlen om een broedplaats voor makers van podiumkunsten te creëren. Omdat een locatie in het centrum op korte termijn niet beschikbaar is, start de broedplaats dit jaar in pilotvorm in Cultuurhuis Heerlen. VIA ZUID heeft de ambitie om de broedplaats uiteindelijk in het centrum van Heerlen te laten neerstrijken.

VIA ZUID gaat jonge makers begeleiden en ondersteunen zodat deze kunnen doorgroeien naar volwaardige makers. Onder meer door repetitie- en speelruimte beschikbaar te stellen, maar ook door samenwerking te zoeken met culturele en maatschappelijke partners in de regio. De (co-)producties die hier ontstaan worden voor een groot deel uitgevoerd in het centrum van Heerlen en dragen daarmee bij aan een levendig en bruisend centrum.

Projecten

In het activiteitenplan voor 2017 en 2018 heeft VIA ZUID meerdere projecten opgenomen die zich afspelen in de openbare ruimte en waarbij een actieve rol voor het publiek is weggelegd. In het komende seizoensprogramma van Parkstad Limburg Theaters worden VIA ZUID blind dates opgenomen die worden ingevuld met werk van jonge makers. In het najaar staat een theatrale wandeling op de agenda met installaties en korte performances in de openbare ruimte of op bijzondere plekken.

Beleid

Het creëren van een broedplaats voor makers van podiumkunsten is een van de ambities uit het bidboek voor Heerlen-Centrum. Ook in het cultuurbeleid wordt ingezet op talentontwikkeling en het stimuleren van een gunstig productiekli-maat voor professionele kunstenaar. De projecten waar VIA ZUID in 2017 en 2018 mee wil starten versterken bovendien het voor stadsmarketing gekozen urban profiel.

Foto’s® Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie