Burgemeester de Boer voorgedragen voor herbenoeming

De gemeenteraad van Simpelveld heeft burgemeester mr. Richard de Boer voorgedragen
voor herbenoeming.

De eerste ambtstermijn van de burgemeester loopt op 1 december af.
Na vier jaar als raadslid en bijna zes jaar als wethouder in gemeente Brunssum trad Richard
de Boer op 1 december 2011 aan als burgemeester van gemeente Simpelveld. Destijds was
hij als 31 jarige de jongste burgemeester van het land. De Boer kijkt met voldoening terug op
deze eerste termijn: “Ik werk met enorm veel plezier voor deze mooie gemeente. Ik ben
dankbaar en zeer vereerd met de positieve voordracht van de gemeenteraad.”
Vertrouwenscommissie
De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De
vertrouwenscommissie bestond uit vijf raadsleden en een secretaris. De commissie
adviseerde om Richard de Boer voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van
Binnenlandse Zaken.
Besloten raadsvergadering
In een besloten gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 juni heeft de raad gesproken
over de bevindingen van de commissie en ingestemd met de aanbeveling tot herbenoeming.
De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning, de heer Theo Bovens. Hij
adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling
van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming
voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt (her)benoemd voor zes jaar.

Foto en tekst Afdeling communicatie gemeente Simpelveld

Geef een reactie