Uit grote waardering voor de Limburgse Jagers heeft gouverneur Theo Bovens, namens de Provincie Limburg, een kunstwerk aangeboden aan het regiment. Dit kunstwerk, in de vorm van ornamentiek, toegevoegd aan het bestaande monument op de legerbasis te Oirschot, is ontworpen door Arno Coenen en Iris Roskam. Zij vormen het kunstenaarscollectief BeauxArts. Op 11 juli is tevens bekend gemaakt dat de grond waarop het kunstwerk staat een stukje Limburg in Brabant wordt, dankzij een bijzondere erfpachtconstructie.

Het ornament, dat wordt vervaardigd uit mergel van de Sibbergroeve, verenigt alle symboliek die de Limburgse Jagers koesteren en ook uiten in hun cultuur en rituelen. De blik op het monument, verfraaid met het geschonken ornament, wordt versterkt door een nog aan te leggen ‘Limburg pad’. Een pad te vullen met Limburgse grond, met keien en stenen die verbinding en herinnering symboliseren. De Latijnse tekst op banieren van het monument staan voor : always remember, never forgotten”

Beaux Arts
Arno & Iris (Beaux Arts) creëren zowel grootse kunstwerken in de (semi-) publieke ruimte als autonome kunstwerken. Zij werken veel met (iconische) mozaïeken waarin symbolen van vroeger en heden worden verwerkt. Een aansprekend voorbeeld is het kleurrijke kunstwerk aan de binnenzijde van De Markthal te Rotterdam waar ‘Horn of Plenty’ is gerealiseerd, een veelkleurig tafereel dat met zijn 11.000 m2 gerekend wordt tot de grootste beeldende kunstwerken ter wereld.
In Limburg hebben Arno en Iris voor de locatie Corneliuspark in Heerlen een mozaïek van 150 m2 ontworpen. De belangrijkste symbolen van Heerlen en typische Limburgse kenmerken zijn verwerkt in het park en het mozaïek.
Voor de supermarkt ‘Die 2 Brüder von Venlo’ maakten zij bij gelegenheid van het 50-jarige bestaan een kunstwerk, bestemd voor de rotonde De Beerendonck in Venlo.

Selectie
De opdracht voor het kunstwerk van de Limburgse Jagers is gegund na een procedure van voorselectie. Aan drie kunstenaars is gevraagd een voorlopig ontwerp te maken. Deze drie zijn, door een ingestelde commissie, geselecteerd uit een lijst van vijftien kunstenaars. In de commissie waren de Limburgse  (oud)Jagers en de Provincie vertegenwoordigd. Het ontwerp van Arno Coenen en Iris Roskam (Beaux Arts)  is als het meest aansprekende geselecteerd. Vervolgens is een opdracht tot een definitief ontwerp gegeven dat nu heeft geresulteerd in het verstrekken van de opdracht tot het vervaardigen van het kunstwerk. Detail is dat de grootvader van Arno Coenen afkomstig is uit Kerkrade en hij zich als kind met Limburg verbonden heeft gevoeld.

Foto’s Afdeling communicatie provincie Limburg

 

Geef een reactie