Verlenging beheerovereenkomst Stichting Bosbeheer Landgraaf

SONY DSC

De gemeente Landgraaf is eigenaar van een groot aantal bossen binnen de gemeentegrenzen. Voor het grootste gedeelte zijn ze eind 1800 begin 1900 aangeplant. Destijds waren ze voor houtproductie en brandhout en de naaldbossen werden gebruikt voor het stuthout in de mijnbouw.

Het beheer en onderhoud van deze bossen is vastgelegd in een duidelijke beheervisie met daaraan gekoppeld een werkplan. De functie van een bos in het algemeen is een alleskunner; hout produceren, geluid weren, recreatie bieden, zuurstof maken, lucht zuiveren, waterhuishouding regelen, klimaat beheersen, landschap verfraaien, wind breken, tegen zon beschermen, wild dekking geven, nestgelegenheid bieden, enz. enz.

De Landgraafse bosgebieden zijn van grote betekenis voor de natuur en natuurbehoud. Daarom zijn wij als gemeente Landgraaf erg blij dat de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) onlangs de beheerovereenkomst met ons weer heeft verlengd. Sinds 2011 zijn zij officieel gestart met het duurzaam beheer van onze gemeentebossen. Notaris Mr. N. Mickartz uit Landgraaf is als beschermheer aan de stichting verbonden.

Elke dinsdagochtend werken de vrijwilligers van SBL in de gemeentebossen. Op verschillende momenten in het jaar worden er (opschoon-) acties gehouden. Hierbij worden ook burgers opgeroepen om actief deel te nemen. De stichting wil graag de burgers bij hun werkzaamheden betrekken. Iedereen die actief wil meehelpen of meedenken in en over het bos is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de website van SBL: www.bosbeheerlandgraaf.nl.

SBL is voor ons een volwaardige en dienstbare partner voor het onderhouden en beheren van de gemeentelijke bossen. Dit onder het motto “Natuur en mensen samen verder”.

Foto Afdeling communicatie gemeente Landgraaf

Geef een reactie