Op de A79 tussen Heerlen en Maastricht wordt de maximumsnelheid vanaf 31 juli verlaagd van 120 km/h naar 100 km/h.

Weggebruikers worden geïnformeerd met borden langs de weg. Het verkeersbesluit is op 18 juli 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De A79, geopend in 1970, heeft een grote onderhoudsbeurt nodig om te voldoen aan de toenemende verkeersdruk en de huidige eisen. Het asfalt van de A79 wordt over het hele traject vervangen door zoab, waarmee het geluidsniveau afneemt en de leefbaarheid voor de omgeving verbetert. Het groot onderhoud wordt naar verwachting uitgevoerd in 2020 of 2021. Het terugbrengen van de maximumsnelheid op de A79 naar 100 km/h is onderdeel van een pakket maatregelen dat Rijkswaterstaat neemt in aanloop naar het groot onderhoud. De verlaging is nodig om binnen de kaders van het snelhedenbeleid te blijven voor milieu en verkeersveiligheid. Andere maatregelen zijn het herstellen van markeringen en bebakening, het verlagen van bermen voor een betere afwatering en reparaties van asfaltschades. Op deze manier wordt een veilige doorstroming tot aan het groot onderhoud geborgd.

Meer informatie
Op www.rijkswaterstaat.nl vindt u meer informatie op de pagina ‘Veelgestelde vragen A79’. Rijkswaterstaat informeert de komende dagen de media. Weggebruikers en bewoners kunnen contact opnemen met de (gratis) Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800- 8002 (maandag t/m vrijdag:  07.00-20.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur).

Foto rijkswaterstaat.

Geef een reactie