Jacht op WMC-goud door korps Edelweiss Heerlen beloond Puntenwaardering 91.13 en lof der jury overtrof alle verwachtingen

 

 

Zondag 23 juli jl. betekende voor Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss thuishorende in Heerlen/Heksenberg en opgericht in 1960 een meer als gedenkwaardige dag. Sterker nog, in haar nu 57 jarige bestaan schreef dit geweldige korps, o.l.v. dirigent Marcel Falize en tamboer maître Giel Aarts en bijgestaan door het actieve bestuur geschiedenis met een hoofdletter. Dit gebeurde in het Kerkrade Parkstad Limburg Stadion (thuishaven van eredivisionist Roda JC) tijdens de gehouden mars- en showwedstrijden in het kader van het Wereld Muziek Concours 2017. Edelweiss kwam uit in de Marching World Division, het hoogste niveau van het WMC. Hun jacht op het felbegeerde WMC-goud werd beloond met een puntenwaardering van maar liefst 91.13 en lof der jury.

Deze uitslag overtrof dan ook alle vooraf gedane verwachtingen. Er was immers hoop op een continuering van het in 2013 behaalde resultaat, c.q. eveneens een gouden medaille, met toen een waardering van 88.47 punten. Deze hoop bleef diep in de harten van de Edelweissfamilie overeind staan. Maar de stil gekoesterde omschreven hoop kon na het bekend worden van de uitslag 23 juli jl. 2017 omgezet worden in een terecht behaald historisch resultaat. Nooit eerder werd immers door hen op een WMC een beter puntentotaal gescoord. Begonnen in 1960 als jeugddrumband, met lege augurkblikken als trommels, heidetakken als trommelstokken en de heide parallel gelegen langs de Kievitstraat Heksenberg als “repetitielokaal”, was de prestatie en de beloning zeker als een unicum te beschouwen.

Wat beloning betreft is Edelweiss ook in de afgelopen 57 jaar ruimschoots aan hun prestatietrekken gekomen. Niet voor niets werden vele Nederlandse en Limburgse kampioenschappen binnen gehaald en waren de eveneens vele behaalde prijzen op festivals in binnen- en buitenland het bewijs van de ultieme kwaliteiten van Edelweiss. Juist door hun geweldige vaardigheden waren en zijn zij steeds een graag gezien korps in welke plaats zij dan ook mogen optreden. Onvervalste muzikale ambassadeurs voor gemeente Heerlen, wijk Heksenberg (hun roots) maar zeker ook voor Limburg. Het bewijs hiertoe was op 23 juli jl. in Kerkrade dan ook zeker van toepassing.

Maar aan het behalen van de gouden medaille en lof der jury is uiteraard heel wat uren van repetities aan voorafgegaan. Om de internationale WMC-jury 2017, o.l.v. Henk Smit, te behagen moest immers alles tot in de finesses kloppen. De jury 2017 beoordeelt immers de korpsen dit jaar voor het eerst “realistisch, streng maar wel rechtvaardig”. Henk Smit verdedigde de jury “ommezwaai” dan ook door te stellen: “als de noten zuiver gespeeld worden en het korps strak over dat veld marcheert”, zijn de punten ook goed. Simpel toch”. En juist aan dat gegeven voldeed Edelweiss. Dit bleek al tijdens de op donderdagavond 20 juli gehouden generale repetitie op sportpark Pronsebroek waar RKSV Groene Ster de  gastheer van is, ten aanschouwen van vele supporters. Middels een drone werden zelfs vanuit de lucht opnamen gemaakt om spreekwoordelijk niets aan het toeval over te laten aangaande het marcheren.  Ook voorgaande repetities werden op deze locatie, met dank aan RKSV Groene Ster, gehouden.

Zondag 23 juli jl., voor Edelweiss dus D-day dag, werd begonnen met een smakelijk ontbijt op locatie De Uitvlucht v/h de Zeekoelen en werden de vele supporters, herkenbaar aan leuke rode T-shirts, alvast naar het Parkstad Limburg Stadion gebracht. Na het ontbijt werd vervolgens, in opperbeste stemming, maar begrijpelijk toch met de nodige spanning het korps met de bus naar Kerkrade gebracht. Overigens konden de mars- en showwedstrijden, ook deze zondagmiddag via livestream WMC rechtstreeks in de huiskamers gevolgd worden. Dit deed deze verslaggever dan ook. Overigens waren de omroepers van livestream en ook de stadionspeaker vooraf in hun aankondigingen zeer positief  over Edelweiss. Voor het korps, bij stadionbinnenkomst, een hele geruststelling en schitterend aanzicht om al hun kleurrijke supporters met ballonnen en spandoek op de tribune waar te nemen. Een cruciale opsteker voorafgaande aan het optreden van Edelweiss gevormd door maar liefst rond 56 spelende leden waaronder zelfs een enthousiaste en zwanger zijnde vrouwelijk spelend lid t.w. Romy Bleimuth, wiens vader Edie Bleimuth, al bijna 50 jaar lid is en tot twee jaar geleden ook spelend lid was en onlangs op de speciale dag 7-7-2017 om 17.17 uur in het huwelijk trad.

Het bijna 5 minuten durende optreden van Edelweiss was in één woord van hoog gehalte dank zij de goede afwerking van de diverse onderdelen van hun mars parade t.w. de eerste hoektocht met 56 muzikanten, een sleeppas, de verplichte Engelse counters, ronde bocht naar links, de speciaal ingestudeerde pas, de ronde bocht en het verplichte Amerikaanse  counteren, gevolgd door de laatste bocht met tempoversnelling en bij de Noord tribune tenslotte de stop van het optreden. Het optreden werd met klaterend applaus beloond en was het wachten dus op de prijsuitreiking. Die kwam er na lang wachten, maar dit wachten had zich geloond, want zoals eerder in dit artikel aangegeven, kreeg Edelweiss maar liefst 91.13 met lof der jury toebedeeld: goud dus, een ongekende beoordeling..

Rijkelijk vloeide dan ook de vreugdetranen, emoties kregen de overhand en uiteraard felicitaties over en weer. Het defilé, als slot van de dag, werd ook voor Edelweiss een glorieuze tocht langs e tribunes in het stadion begeleid door een hartverwarmend applaus van de toeschouwers. Dolgelukkig ging het korps terug naar Heksenberg waar aansluitend Edelweiss in triomftocht marcheerde naar lokaal D’r Bok waar in feeststemming nog enkele uurtjes werd vertoefd. Overigens feliciteerde Heerlens wethouder Cultuur Barry Braeken vanuit de V.S. het succesvolle korps via F.B. Dat op deze dag in Parijs de Nederlandse coureur Dylan Groenewegen ook nog de laatste etappe in de Tour de France won maakte zondag 23 juli jl. voor Edelweiss, in welke korps ook wielerliefhebbers voorhanden zijn, alleen maar tot een geweldige happenings dag. Edelweiss, ook namens Parkstad Actueel proficiat.

Foto’s Callie Steijaert

 

 

Geef een reactie