Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en compliment voor mantelzorgers!

 

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2017

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het compenseren van meerkosten ten gevolge van beperkingen of chronische problemen. Daarom heeft de gemeente Kerkrade opnieuw, net als in 2015 en 2016, een regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (RTCG) vastgesteld. Elke rechthebbende inwoner krijgt een tegemoetkoming van 125 euro als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

– Aanvrager woont op de datum van de aanvraag in de gemeente Kerkrade;
– Gedurende de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 is het verplicht eigen risico op grond van de ziektekostenverzekering volledig verbruikt;

De aanvraag kan ingediend worden in de periode 1 september tot 1 oktober 2017.

Mantelzorgcompliment 2017

Mantelzorgers zijn onmisbaar. De gemeente Kerkrade heeft veel waardering voor het vaak intensieve werk dat ze verrichten voor hun naasten. Hoewel die waardering moeilijk in geld is uit te drukken, heeft de gemeente gekozen voor een ‘mantelzorgcompliment’ van 200 euro. De volgende voorwaarden gelden:

– De hulpvrager woont in de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag;
– De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt);
– De mantelzorger staat als mantelzorger geregistreerd bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg;
– Een mantelzorger kan één keer per jaar in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment, ook als deze mantelzorger meerdere zorgvragers, woonachtig in Kerkrade, ondersteunt.
De aanvraag voor het mantelzorgcompliment kan worden ingediend in de periode 1 oktober 2017 tot 1 december 2017.

LET OP!
Eind augustus volgt nadere informatie over de manier waarop u een aanvraag kunt indienen. Noteer alvast de aanvraagperiodes in uw agenda zodat u op tijd een aanvraag indient.
Wethouder Leo Jongen (WMO): “Ik hoop dat veel inwoners die hiervoor in aanmerking komen gebruik maken van deze tegemoetkomingen.”

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie