Subsidieregeling voor sloop asbestdaken verruimd

Om het risico voor de gezondheid te beperken gaat vanaf 2024 in Nederland een verbod op asbestdaken gelden. Voor de verwijdering van asbestdaken geldt vanaf 1 januari 2016 een subsidieregeling. Een van de voorwaarden dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter moet zijn dan 35 m², is komen te vervallen. U kunt dus nu ook voor subsidie in aanmerking komen als u minder dan 35 m² asbestdak moet laten slopen.

Waarvoor geldt het verbod en de subsidieregeling precies?

Het verbod en de subsidieregeling geldt uitsluitend voor asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht zoals golfplaten en dakleien. Door verwering zorgen deze toepassingen voor verspreiding van asbestvezels in de leefomgeving. Dit is de meest schadelijke toepassing voor de volksgezondheid. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking. Hiervoor geldt de verplichte verwijdering dus niet. Deze delen komen daardoor ook niet in aanmerking voor de subsidie. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Subsidieregeling

Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. De subsidieregeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Door het vervallen van de voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. De verwijdering van het asbestdak moet wel door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. De wijziging in de regeling biedt dus voordelen voor aanvragers van subsidie van kleine objecten met asbestdaken.

Particulieren

Als particulier mag u in strikt omschreven gevallen maximaal 35 m2 geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien) en die in goede toestand zijn, zelf verwijderen. U moet deze asbestverwijdering altijd vooraf melden bij de gemeente. Verwijdert u zelf of laat u de asbestverwijdering niet door een gecertificeerd bedrijf uitvoeren, dan kunt u niet in aanmerking komen voor subsidie. Verwijderen van méér dan 35 m² asbest moet altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie

Meer informatie vindt u bij Asbestdaken, subsidie voor verwijdering en Asbest verwijderen uit woning, melding

FotoParkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie