Oud-burgemeester van Landgraaf Bert Janssen overleden

Het leven dat de natuur ons geeft is kort,
maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig’
(Cicero)

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van mr. L.H.F.M. (Bert) Janssen. Hij was burgemeester van Landgraaf van 1 januari 1993 tot 1 oktober 2010.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Bundesverdienstkreuz am Bande
Begiftigd met de Landgraafse Erepenning

Voordien was hij burgemeester van de gemeenten Waspik en Echt.

Gedurende een periode van bijna 18 jaar heeft hij voor onze gemeente zowel politiek als bestuurlijk heel veel betekend. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk en spreken grote waardering uit voor zijn inzet voor de gemeente Landgraaf en zijn betrokkenheid bij de gemeenschap. Wij kennen hem als een integer en aimabel persoon. Hij mag zich verzekerd weten van onze blijvende dank en waardering.

Wij wensen zijn echtgenote José en overige familieleden veel sterkte toe. Wij hopen dat zij kracht putten uit de vele mooie herinneringen aan hem.

De gemeenteraad van Landgraaf,
mr. R.J.H. Vlecken, voorzitter
F.H.T.M. Aerts, griffier

Het college van burgemeester en wethouders,
mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester
ir. J.M.C. Rijvers, secretaris

De medewerkers,
E.S.H.J. Debie, algemeen directeur

Bron en Foto Gemeente Landgraaf

Geef een reactie