Nieuw brugdek Noorderbrug Maastricht wordt ingeschoven

 

180 meter lang – 10.000 ton zwaar – compleet met pijlers

 

Van zondag 13 augustus op maandag 14 augustus vindt in Maastricht een uitzonderlijke technische operatie plaats. Dan wordt de bestaande Noorderbrug in Maastricht aangesloten op een nieuwe aanlanding. Strukton schuift dan een brugdeel – 180 meter lang en 10.000 ton zwaar – inclusief pijlers over een afstand van 21,5 meter op naar zijn definitieve locatie.

Het inschuiven van het nieuwe brugdeel start zondagmiddag 13 augustus en neemt naar verwachting één dag tijd in beslag. Het brugdeel schuift met ongeveer één meter per uur op zijn nieuwe plek. De voorbereidingen van deze operatie zijn begonnen op maandag 7 augustus en bestonden uit de sloop van een 200 meter lang deel van de bestaande Noorderbrug.

Praktisch:

Start inschuifoperatie in de loop van zondagmiddag 13 augustus. Exacte tijdstip wordt dit weekend bekend gemaakt via www.noorderbrug-maastricht.nl

Toegang via ingang bouwkeet Strukton aan de Bosscherweg 250, 6219 AC Maastricht. Foto’s en filmopnames kunnen worden gemaakt vanaf uitkijkpunt. Zie Foto

Achtergrondinformatie

Project Noorderbrugtracé Maastricht

De nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in Maastricht. Het project Noorderbrugtracé sluit hier op aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Na het inschuiven is nog een week nodig voor afronding van de werkzaamheden. Op maandag 21 augustus wordt het nieuwe hoofdtracé in gebruik genomen.

Het project Noorderbrugtracé wordt gerealiseerd door Strukton Civiel Projecten B.V. Opdrachtgever voor het plan is Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.

Meer informatie? Kijk op www.noorderbrug-maastricht.nl.

 

Geef een reactie