Op 1 september 2017 start dr. Luc Verburgh (1961) als voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

Verburgh heeft ruime leiderschapservaring in het onderwijs, bedrijfsleven en de wetenschap.

Luc Verburgh: “Ik zie er naar uit om vanuit deze positie bij te mogen dragen aan de verdere ontwikkeling van Zuyd Hogeschool. Met een voorgeschiedenis van meer dan honderd jaar heeft Zuyd een mooie basis. Dit zie je terug in de hoge kwaliteit van de opleidingen. Ik verheug me erop om samen te werken met al die mensen en organisaties binnen en buiten de hogeschool die Zuyd zo bijzonder maken.”

 Verburgh is benoemd op unanieme voordracht van een benoemingsadviescommissie met onder meer vertegenwoordigers van medewerkers en studenten. “Dit tekent het vertrouwen in zijn persoon”, aldus prof. dr. Gerard Mols, voorzitter van de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool. “Luc heeft laten zien organisaties te kunnen doorontwikkelen door samen te werken en leiderschap te tonen. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het nationale en internationale bedrijfsleven. Dit past bij het hoge ambitieniveau van Zuyd.”

 Sinds 2012 tot eind augustus 2017 is Luc Verburgh voorzitter van het College van Bestuur van ROC Zadkine met vestigingen in en om Rotterdam. Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Wales. Aansluitend ging hij in 1988 aan de slag bij de vakgroep Methoden en Technieken in Nijmegen, waar hij in 1992 promoveerde op het onderwerp ‘participerende beleidsmodellering in de zorgverzekeringssector’. Na diverse consultancy- en managementrollen bij Accenture werd Verburgh in 1996 algemeen directeur van SARA, het nationale rekencentrum dat computercapaciteit biedt aan alle universiteiten en onderzoekscentra in Nederland. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de KLM als Vice President Service Management. In 2000 ging Verburgh aan de slag als lid van de Raad van Bestuur van de beursgenoteerde SNT Group, waarna hij Managing Director werd bij ClientLogic, een wereldwijd opererend callcenterbedrijf. In 2004 volgde de overstap naar het onderwijs als voorzitter van het College van Bestuur van het Wellantcollege, dat 29 locaties heeft in de Randstad. Luc Verburgh is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Samen met dr. Kitty Kwakman en drs. Olaf van Nugteren vormt hij het College van Bestuur van Zuyd. Verburgh neemt het voorzitterschap over van drs. Karel van Rosmalen, die na tien jaar Zuyd een nieuwe uitdaging aangaat.

 

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd – over de grenzen van disciplines en organisaties heen – intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de Brightlandsregio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd ruim 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

Foto Zuyd Hogeschool.

 

Geef een reactie