In eerdere uitgaves van dit katern schreef ik uitgebreid over het testament en het levenstestament, waarbij ik tevens de praktijken van duur betaalde tussenpersonen die zich etaleren als erfrechtspecialist aan de kaak stelde.

Vandaag laat ik u aan de hand van een uitspraak van de rechter zien dat u in uw levenstestament ook een medische volmacht moet opnemen. Vader en moeder hebben een levenstestament laten opstellen, waarbij zij hun kinderen tezamen als gevolmachtigde hebben aangewezen voor het geval ze zelf wilsonbekwaam zouden worden. Nu vader en moeder niet meer zelfstandig kunnen wonen verhuizen ze samen naar een verpleegtehuis.

De kinderen zijn erg betrokken bij hun ouders en willen graag zoveel mogelijk inspraak hebben bij vragen als: welke medische behandelingen moeten de ouders ondergaan en welke verpleegafdeling past het best bij hun ziektebeeld.

Op een gegeven moment weigert het verpleegtehuis verder overleg te voeren met de kinderen en vraagt het verpleegtehuis aan de rechter om een mentor te benoemen over de ouders. Met deze mentor wil het verpleegtehuis wel overleg voeren. De kinderen stellen dat het verpleegtehuis verplicht is met hen overleg te voeren over hun ouders aangezien de kinderen in het levenstestament als gevolmachtigde zijn aangewezen. De rechter geeft echter het verpleegtehuis gelijk: de in het levenstestament van de ouders opgenomen volmacht was namelijk beperkt tot zakelijke dingen (geld, goederen, enzovoorts) en had geen betrekking op medische aangelegenheden. De rechter benoemt aldus een mentor en de kinderen staan buiten spel !Dit had voorkomen kunnen worden indien vader en moeder een goed levenstestament (met medische volmacht) hadden laten opstellen.

Wat regelen we dan nog meer in een levenstestament ? In een levenstestament geeft u volmacht aan uw partner en/of kinderen of een andere vertrouwenspersoon, om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld dementie, opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek of fysieke beperkingen.

Door een levenstestament te maken voorkomt U het aanstellen van een bewindvoerder of een mentor door de rechter, waardoor u en uw partner en/of kinderen de touwtjes in eigen handen houden! Met het levenstestament kunt u erfbelasting besparen en de bijdrage in het kader van de Wet,langdurige zorg verminderen. Ook kunt u in het levenstestament geneeskundige wensen opnemen zoals een behandelverbod en een euthanasieverklaring.

Wij houden regelmatig gratis info avonden over het erfrecht en het levenstestament, waarvoor ik u bij deze van harte uitnodig. Wij informeren u ook graag nader tijdens een gratis gesprek

 Henri Knops

reageren?

notarissen@wolfsknops.nl

www.wolfsknopsnotarissen.nl

Geef een reactie