Hoofdmenu

Lokaal sportakkoord Gulpen-Wittem

 

 

De gemeente Gulpen-Wittem ondertekent samen met lokale verenigingen en stichtingen een intentieverklaring voor het vormen van een lokaal sportakkoord voor Gulpen-Wittem. Hiermee geven zij aan dat zij het nationaal sportakkoord ondersteunen. Zij zetten zich in om zoveel mogelijk inwoners van Gulpen-Wittem met plezier te laten sporten en bewegen.

 

In het nationaal sportakkoord zijn zes ambities op het gebied van sport en bewegen beschreven. In samenwerking met bureau Negen maken lokale verenigingen, stichtingen en gemeente afspraken over hoe zij met elkaar deze ambities binnen de gemeente willen bereiken.

Sportformateur. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt geld beschikbaar voor het aanstellen van een onafhankelijke sportformateur die samen met diverse lokale verenigingen en stichtingen in gesprek gaat en met hen werkt aan de invulling van een lokaal sportakkoord. Onlangs ondertekenden SV Geuldal, de Gulpener Turnclub, beweegcentrum Stretch and Move en de gemeente de intentieverklaring voor het lokaal sportakkoord waardoor er nu een sportformateur kan worden aangesteld. In overleg met deze betrokken partijen is ervoor gekozen om de taken van de sportformateur te beleggen bij Bureau Negen.

Bijeenkomsten. Na de zomer worden er bijeenkomsten georganiseerd, zodat ook andere verenigingen en stichtingen uit Gulpen-Wittem zich kunnen committeren aan het lokaal sportakkoord en hiervoor input kunnen aandragen. De lokale partijen worden te zijner tijd geïnformeerd over de exacte datums van de bijeenkomsten.

Foto Gulpen-Wittem