Stilte demonstratie tegen racisme in Heerlen

 

 

De demonstratie zaterdagmiddag  20 juni in Heerlen, georganiseerd door Heerlen Mondiaal verliep vreedzaam. Rond de 100 demonstranten stonden in stilte samen.  De Heerlenaren die er stonden waren van alle leeftijden.

 

Terugblik van Harrie Winterraeken voorzitter van HeerlenMondiaal:

We kijken terug op een zeer geslaagde demonstratie. De opkomst is met naar schatting zo’n 100 mensen naar onze mening heel redelijk (zeker als we ook de mensen buiten de hekken meetellen die toch ‘meededen’). Het Van Grunsvenplein is meer dan groot genoeg (capaciteit naar schatting van de gemeente en politie zo’n 1.000 personen), maar voor deze demonstratie zeer geschikt gebleken. Voor de deelnemers is deze met voldoende bescherming tegen besmetting verlopen. Door de verspreide opstelling van de deelnemers in verband met de anderhalve meter afstand, had de demonstratie voldoende omvang.

 

Er waren uit diverse geledingen van onze samenleving mensen aanwezig. De indruk is dat de meeste deelnemers er uit solidariteit waren. Mensen die daadwerkelijk racisme en discriminatie vanwege hun huidskleur hebben ondervonden, waren er niet veel; althans maar een enkeling heeft zich kenbaar gemaakt. HeerlenMondiaal heeft zijn (traditionele) achterban zeker goed weten te bereiken. Communicatie en reclame heeft vooral plaatsgevonden via de media, sociale media en e-mail nieuwsbrieven. Mensen werden ook weer opgeroepen om boodschappen te delen en vooral ook zelf actief te zijn op sociale media, onder andere door hun redenen te melden waarom ze zo betrokken zijn.

We kijken ook met een tevreden gevoel terug omdat de demonstratie zonder enig probleem is verlopen. Achter de schermen waren gemeente en politie wel goed voorbereid. Tijdens de voorbereiding was het contact met de overheid goed. De voorwaarden die ze stelden, sloten goed aan bij wat we toch al van plan waren. Op de verdere medewerking en facilitering was ook niets aan te merken.

De voorbereidingsgroep was met drie personen (Wim van Kempen, Sedayi Bayraktar en Harrie Winteraeken) klein. Wij vinden de vorm van de demonstratie  ‘Parkstad staat stil bij racisme’ een goede keuze geweest. Uit organisatorische overwegingen hadden we niet gekozen voor een manifestatie met een podium met forse geluidsversterking, meerdere sprekers en eventueel muziek. Daarbij wilden we ook voorkomen dat dicht bij het podium de mensen de anderhalve meter niet in acht namen.

De boodschap die we naar de deelnemers wilden overbrengen, is uitgesproken met behulp van een eenvoudige versterker. Uit de respons bleek dat deze helder is overgekomen. De oproepen werden onder andere beantwoord met stilte bij de herdenkingsmomenten en applaus wanneer dat gepast was. Ook achteraf spraken veel deelnemers hun waardering uit.

 

Het hoofddoel van HeerlenMondiaal was om voor bewoners van Parkstad Limburg een gelegenheid bieden om te kunnen demonstreren tegen racisme en discriminatie. We nemen aan dat de mensen die dit belangrijk genoeg vonden, zijn geweest. We zijn blij dat we in deze opzet zijn geslaagd.

 

 

Volgende week staat er een nieuw protest gepland tegen racisme. Ditmaal georganiseerd door de groep van Black Live Matter Parkstad.

zaterdag 27 juni een manifestatie in Heerlen

Start demonstratie: 17:00
Locatie: Burgemeester van Grunsvenplein te Heerlen

Een grassroots organisatie die zich aansluit bij de vele black lives matter protesten. Zij richten zich vooral op educatief demonstreren door middel van verhalen en ervaringen die zij willen delen met de mensen uit Parkstad. Enerzijds uit solidariteit met de gebeurtenissen in de VS. Anderzijds om zich uit te spreken tegen institutioneel racisme en etnisch profileren in deze regio.

 

De term Black Lives Matter brengt nogal wat verwarring bij mensen. Veel mensen denken dat de betekenis hiervan is:  “dat alleen de zwarte bevolking telt”  Dit is niet het geval volgens een omstander. Zij legt uit dat deze groep nu hulp nodig heeft. En dat daarom gevraagd word om hier de nadruk op te leggen. Niet om andere mensen uit te sluiten. Want natuurlijk tellen alle levens. Dit zijn gesprekken en discussies die o.a. gevoerd werden door omstanders en demonstranten. De mensen die er stonden hadden allemaal hetzelfde doel. Geen racisme meer. Gelijkwaardigheid onder ons allen.

 

 

 

Tekst en Foto’s®Parkstad Actueel /Tom de Cock en Lidia Photography

 

 

Geef een reactie