Hoofdmenu

Zuid-Limburg zet in op verbeteren basisvaardigheden

 

Inwoners hebben basisvaardigheden als taal, rekenen en kunnen omgaan met een computer nodig om te kunnen meedoen op het werk en in hun privéleven. Gemeenten in Zuid-Limburg hebben samen een plan gemaakt om mensen te helpen deze vaardigheden te verbeteren. Volwassenonderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. De uitvoering van het plan ligt voor het grootste deel bij het VISTA college. Maar ook andere organisaties kunnen bij gemeente Heerlen een subsidie aanvragen om kleinschalig en vernieuwend aanbod op dit vlak te ontwikkelen.

Mensen die aan basisvaardigheden willen werken kunnen zichzelf aanmelden bij VISTA College. Op hun website staat een speciale pagina in eenvoudige taal: https://vistacollege.nl/taal/deelnemers. Daarnaast is het belangrijk om actief op zoek te gaan naar mensen die scholing in basisvaardigheden kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van een taaltest bij de aanvraag van een uitkering of schuldhulpverlening. Als de taal een probleem is, dan kan er worden doorverwezen naar het volwassenenonderwijs. Het VISTA College werkt samen met taalhuizen en bibliotheken waar ook cursussen worden gegeven. Deelnemers worden doorverwezen van VISTA College naar het taalhuis en omgekeerd, zodat iedereen het aanbod krijg dat bij hem of haar past.

Basisvaardigheden voor iedereen. Naast het regionale programma voor volwassenenonderwijs wordt er door gemeenten en maatschappelijke organisaties samengewerkt op basisvaardigheden ‘van wieg tot graf’. Een voorbeeld van deze samenwerking is preventie van laaggeletterdheid bij kinderen. Consultatiebureaus letten hierbij op de taalontwikkeling van kinderen. Als het nodig is, worden de kinderen doorverwezen naar Vroeg- of Voorschoolse educatie. De kinderen krijgen dan extra taal op de peuterspeelzaal of basisschool en ouders worden hierbij betrokken. Ook zijn er programma’s bij de bibliotheken om het voorlezen aan kinderen te stimuleren.

Wethouder Jordy Clemens vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. “We willen in Zuid-Limburg mensen gelijke kansen bieden. Daar zetten we vol op in. Of het nu gaat om het helpen van jonge ouders, het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen of het verbeteren van basisvaardigheden bij volwassenen.”

Aanleiding. Het plan is geschreven naar aanleiding van nieuw landelijk beleid van het ministerie van OCW op het gebied van laaggeletterdheid, met als naam ‘samen aan de slag voor een vaardig Nederland’. De periode voor dit beleid is 2020 tot eind 2024. Heerlen trekt het proces voor Zuid-Limburg als contactgemeente voor het ministerie van onderwijs.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 (Volgend nieuwsbericht) »