In opdracht van woningcorporatie HEEMwonen is gestart met de werkzaamheden voor de bouw van 24 nieuwe levensloopbestendige woningen aan het Salviaplein en het Papaverplein in Park West in Kerkrade-West. Begin 2022 moeten de woningen klaar zijn voor de verhuur.

“Een mooie mijlpaal en het sluitstuk van de hele ontwikkeling van Kerkrade-West (West wint aan Ruimte). De woningen in het park sluiten perfect aan bij de omgeving. Als gemeente zullen we ervoor zorgen dat ook de openbare ruimte in het geheel past”, aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Wonen).

Het nieuwbouwproject kent een bijzondere opzet: de woningen worden in een hofje gebouwd en de achtertuinen grenzen aan een (openbaar) plantsoen. Het plan bestaat uit 24 woningen verdeeld over twee hofjes, die omringd worden door groen. Het doel van dit concept is het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid. De nieuwbouwwoningen zijn gasloos en bijna energieneutraal. Ze worden voorzien van goede isolatie, een warmtepomp en geïntegreerde zonnepanelen op het dak.

HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg werken sinds 2011 samen aan de groei van Kerkrade-West (West wint aan ruimte). De afgelopen jaren is er veel veranderd in West. De duurzame buurt ‘De bestaande wijk van Morgen in Kaalheide, Park West met speeltuin en ’t Westhoes zijn daar voorbeelden van.

Foto woningcorporatie HEEMwonen