Hoofdmenu

dinsdag, juli 13th, 2021

 

PARKSTAD VOOR 14

Vandaag 13 Juli behandelt de gemeenteraad van Beekdaelen een motie die pleit voor verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur. Als deze wordt aangenomen is Beekdaelen de 4de gemeente in Parkstad die zich hiervoor uitspreekt. Én de 14de Limburgse gemeente.  In Parkstad voert ‘Parkstad voor 14’, onderdeel van de ‘voor 14’ campagne van FNV, al ruim een jaar campagne voor deze verhoging. De gemeente Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf hebben zich hier al voor uitgesproken. John KustersLees meer


Plotselinge wateroverlast: kan ik me daarop voorbereiden?

De komende dagen wordt er wederom erg veel regen verwacht. Hoewel de voorspellingen laten zien dat de hoeveelheid neerslag zich over meerdere dagen verspreidt, is er altijd een kans aanwezig dat dit overlast met zich meebrengt.  Veiligheidsregio Zuid-Limburg geeft het advies om je voor te bereiden. Kijk dus wat je kunt doen om jezelf voor te bereiden en je naasten te helpen. Op de website www.wachtnietopwater.nl staan een aantal handige adviezen. Met de gebeurtenissen in Eygelshoven nog vers in ons geheugen, zullen weLees meer


Rare jongens die Romeinen

En uitspraak van de twee bekendste Galliërs, Asterix en Obelix. Maar waren die Romeinen wel  zo’n rare jongens en meisjes? Tja, ze deden zeker dingen waar we nu van zeggen dat dat raar was, maar ze waren ook hartstikke slim. Ze zijn de ontdekkers van cement, bouwden wegen, bruggen, aquaducten en steden. Ze leerden veel van de natuur en keken goed naar het landschap, ze wisten heel goed welke kruiden ze konden gebruiken om te eten of om niet ziekLees meer


In Bocholtz ligt het Steenputje, van oudsher ‘t Stjee-putsje’ genoemd.

Op de foto v.l.n.r.: Nick Höppener (vrijwilliger), Hub van der Linden (initiatiefnemer), Giel Bastin (vrijwilliger), wethouder Wiel Schleijpen, Sjaak Roubroeks (buitendienstmedewerker), Roy Duckers (buitendienstmedewerker), Rik Crijns (coördinator buitendienst), Rene Mullenders (buitendienstmedewerker) en Jos Vanhommerig (buitendienstmedewerker). GEZAMENLIJKE INSPANNING BIJ OPWAARDERING ’T STJEE-PUTSJE In Bocholtz ligt het Steenputje, van oudsher ‘t Stjee-putsje’ genoemd. Het is een eeuwenoude waterbron van de Eyserbeek in Broek. Van oudsher werd het water van de bron gebruikt door boeren en omliggende bewoners voor het vee en voorLees meer


Opening Nico Ploumstraat en Thijs Wöltgensstraat bij SUPERLOCAL Bleijerheide

Afgelopen zaterdag 10 juli werden bij SUPERLOCAL in Bleijerheide twee nieuwe straten officieel geopend. Door de nieuwe indeling van het gebied met onder andere woningen, moesten er straten bij komen. De gemeente vroeg aan inwoners van Bleijerheide ideeën aan te dragen voor namen. De straatnamencommissie boog zich over de inzendingen en koos vier straten gebaseerd op de namen die veel werden ingebracht: Thijs Wöltgens, Nico Ploum, Paul Meijs en Wiel Coerver. Inmiddels zijn twee straten in gebruik: De Thijs WöltgensstraatLees meer


De Limburgse ‘grottenbijbel’ geheel vernieuwd

   Voor liefhebbers van erfgoed en in het bijzonder onderaardse kalksteengroeves is het boek Mergel Gebroken van Luck Walschot een soort bijbel. Het boek werd bijna twintig jaar geleden voor het eerst uitgebracht en er is nu een nieuwe versie, met meer kleur, actuele kaarten en een uitgebreider onderzoek.   Opnieuw uitgebracht. Dit 408 pagina’s tellend boek vestigt de aandacht op een bijzonder aspect van de Limburgse en Nederlandse landschapsgeschiedenis: de ondergrondse kalksteengroeven. Het boek ‘Mergel gebroken’ van Luck Walschot,Lees meer


11-07-2021 Foto reportage Corio Trail 2021

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno voor meer foto’s klik op deze link.