Hoofdmenu

Henk Butink (Stadspartij Heerlen) is door zijn activiteiten en vasthoudendheid een meer als bekend gezicht binnen gemeente Heerlen, maar ook buiten de stadsgrenzen  

Toen onlangs deze redacteur van ParkstadActueel het verzoek kreeg om Heerlenaar Henk Butink, door een aantal vragen te beantwoorden, in de schijnwerpers te zetten was hij hier bijzonder mee ingenomen. Daar was natuurlijk ook alle redenen toe. Voor schrijver dezer was Henk geen onbekende. Integendeel zelfs. Omdat Henk tot 2010 woonachtig was in de wijk Heksenberg, in welke wijk hij ook woonachtig is, was het logisch dat er regelmatig contact was en op organisatie en activiteitenniveau vaak sprake was van samenwerking. Het is ondoenlijk om over de contacten etc. in detail te treden maar schrijver dezer wil toch een belangrijk gegeven vermelden.                                       

 

Dank zij Henk heeft hij rond 20 seizoenen als omroeper, c.q. stadionspeaker, kunnen en mogen functioneren bij voetbalvereniging RKVV Heksenberg op het voormalige sportpark Heksenberg aan de rand van de Brunssummerheide. Dit functioneren vond zijn oorsprong bij een jubileumviering van genoemde voetbalvereniging, toen Oud-Ajax met o.m. Sjaak Swart een wedstrijd speelde tegen de oranjeblauwe formatie. Zowel Henk als schrijver dezer waren toen als voorzitter en secretaris actief in het feest comité. Henk vroeg toen aan deze schrijver om deze wedstrijd om te roepen. Zo geschiedde het en het bleef niet bij deze ene wedstrijd, maar het werden 20 seizoenen. Alsnog bedankt Henk voor je toenmalige verzoek.

 Henk Butink, jij behoort tot de oude gezichten in de Heerlense raad, dit namens Stadspartij Heerlen en sinds wanneer ben je actief in de politiek?  “In 2014 ben ik met voorkeurstemmen gekozen tot raadslid voor de Stadspartij en ben nu bezig aan de 2e raadsperiode. Maar ook-voor alle duidelijkheid-mijn laatste. Ik heb in 2013 al afgesproken met de delegatie van het bestuur van de Stadspartij 8 jaren mee te doen. Daar kan dus ook geen misverstand over bestaan”.

Kun je in het kort omschrijven wie Henk Butink is? “Natuurlijk, ben geboren en getogen in Heerlen. De beginjaren heb ik doorgebracht op Heerlerbaan. In 1960 hebben mijn ouders de stap gezet naar Heksenberg in een fraaie nieuwbouwwijk aan de voet van de Oranje-Nassau mijn 4 om daar te gaan wonen op de Arendstraat. Daar zijn ook mijn beide kinderen Maureen en Maarten opgegroeid. Ben dus trotse vader van 2 kinderen en inmiddels ook 2 kleinkinderen. Tot 2010, dus ruim 50 jaar, heb ik gewoond  in de wijk Heksenberg. Ik ben dan ook heel actief bij meerdere plaatselijke verenigingen en voel me nog heel erg betrokken bij deze wijk. Vervolgens zijn wij in 2010 verhuisd naar Heerlen-Centrum en recent naar Welten. Samen met mijn huidige partner     Iet Smits hopen we daar een mooie tijd te beleven”.

Welke bezigheid verricht je naast je werk als raadslid en wat is je beroep? “Ben aanvankelijk begonnen als arbeidsbemiddelaar bij het toenmalige Gewestelijk Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek. Na een management rol bij dat Arbeidsbureau ben ik midden jaren 80 overgestapt bij de voormalige Globon als HR-Manager. Globon is destijds opgericht als een voortzetting van de voormalige gieterij van de Oranje-Nassau mijnen. Globon gaat nu door het leven als VDL-Casting Hoensbroek.

Inmiddels ben ik al weer 10 jaar actief als bedrijfsadviseur bij de Werkgeversdienstverlening van het UWV werkbedrijf; een fantastische job in een dynamische en uitdagende werkomgeving in regio Zuid-Limburg. Dat werk wil ik doen tot aan mijn pensioen”.

 Je bent betrokken o.m. als voorzitter Heksenberg-NEC, secretaris Kringloop Centrale Parkstad, bestuurslid Stichting Corneliushuis en bestuurslid Stichting Streektheater.Kun je voor de lezers van ParkstadActueel iets meer vertellen over je functies/vrijwilligers werk?  “Nadat een overstap naar Roda als jeugdspeler niet doorging, als gevolg van een slepende blessure, ben ik als 18-arige direct betrokken geraakt bij het jeugdvoetbal /bestuur van voetbalvereniging RKVV Heksenberg. Voetbal en voelbalvrijwilligerswerk heeft het voordeel dat netwerken binnen je handbereik liggen. Eerst op plaatselijk niveau en dan lokaal, regionaal en zelfs verder. Op enig moment werd ik in 1984 in Heksenberg (Sjpasseberg) ook prins Carnaval Henk l om dan ook weer vervolgens met allerlei initiatieven en organisaties in contact te komen.. Zoals zo vaak het geval is komt vervolgens het een voor het ander. En daar was dan onder meer de Kringloopcentrale Parkstad en ook een Gemeenschapshuis.

De meest bijzondere periode en vrijwilligersactiviteit heb ik mogen beleven als voorzitter-samen met Jos Vroemen namens de wijk Palemig- in het comité tegen de tippelzone aan de Heideveldweg tussen Heksenberg en Palemig. Dat werden 4 jaren van procederen en het organiseren van een spontane en uiteindelijk 400 dagen bezetting van de tippelzone. Dit heeft er toe geleid dat niet alleen de “zone” verdween en dat ik voorzitter werd van de toenmalige woningvereniging De Volkswoning. Ook dat was een heel bijzondere ervaring gekoppeld aan een fusieproces met het huidige Woonpunt.

Vanaf de zomer 2019 ben ik ook bestuurslid bij Het Streektheater; een fantastische uitdaging in een voor mij relatief onbekende tak van “sport”. Het realiseren van een nieuw onderkomen voor dit gezelschap was voor mij een eerste opdracht. En dat is gelukt. Ook natuurlijk mooi om mensen te ontmoeten die andere achtergronden hebben dan politiek of voetbal. En dan nu ook samen de uitdaging om de continuïteit van dit gezelschap veilig te stellen”.

Wat betekent voor jou de  stadstuin in Heerlen! Vind je het een goed initiatief? “Heerlen is een stad van wijken. Niet meer en niet minder; 23 wijken, 23 kernen en alle wijken met hun eigen identiteit. Alle inspanningen ten spijt zal Heerlen als centrum niet en nooit van de grond komen. Ik blijf daar erg sceptisch over. Zeker er zijn veel goede activiteiten en initiatieven. Een grote carnavalsoptocht en de wielerronde horen bij “ons” Heerlen en bezorgen de stad bekendheid. Maar ook ondanks de inspanningen van een gewaardeerde VVD-burgemeester en wethouder is en blijft Heerlen-met een “tomaten-college” minder ondernemers vriendelijk. Dat lijkt niet door te dringen. Met alleen een centrumbad, culturele events, stadswoningen en een welkome stadstuin maak je een stad niet aantrekkelijk. Hier ligt een uitdaging voor een nieuw college”.

Hoe ben je politiek geëngageerd geraakt? “Al op 10-jarige leeftijd ben ik met de politiek in aanraking gekomen omdat mijn vader (Guus Butink-destijds werkzaam op het voormalige Limburgs Dagblad)) vanaf 1966 tot 1986 in de gemeenteraad actief was. Voor iemand van Heerlen-Noord, zelfs boven de spoorgrens van Heerlen Centrum/ Heerlen Noord, was dat redelijk uitzonderlijk. Vele krantenknipsels en plakboeken zijn nog naslagwerk vanuit die tijd. Vervolgens werd ik meegesleurd in het “tippelzone”-dossier. Een ambtelijke, maar ook politieke dwaling van het toenmalige college en vervolgens ook een onbegrijpelijke besluitvorming rondom de gemeentelijke sportaccommodaties en sluiting van sportpark Heksenberg gelegen aan de Kamperheideweg ingang Heerenweg. Zo zie en leer je wel de politieke “spelletjes”. Ook voornoemde besluiten hebben we overleefd met het nodige enthousiasme en doorzettingsvermogen. En dat heb je immers wel nodig in de politiek”.

 Waarom de Stadspartij Heerlen? “Ik heb in 2013 heel bewust gekozen voor de Stadspartij. De partij is onafhankelijk, transparant en wijk- en buurtgericht. De partij heeft oog en oor voor iedereen uit de gemeenschap, en zeker ook voor de ondernemers”.

 En wie is je grote voorbeeld op politiek gebied? Zie niet in iemand een groot voorbeeld. In het verre verleden vond ik minister Luns van Buitenlandse Zaken een echte persoonlijkheid. In een artikel las ik recent: Niet alleen Rembrandt en Johan Cruijff, maar ook minister Luns heeft Nederland op de internationale kaart gezet. Een terechte concludering”.

 Word je de lijsttrekker van de Stadspartij in de verkiezingen van maart 2022?  “Heerlerheidenaar Paul Hazen is en blijft de lijsttrekker en fractievoorzitter van de Stadspartij. Hij is een prima vertegenwoordiger en  kan steeds haarfijn uitleggen waarom de financiële cijfers van Heerlen eens kritisch tegen het licht gehouden moeten worden. Vanuit de Stadspartij waarschuwen en hameren we steeds op onverantwoorde uitgaven. Hoe heet het al weer? Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Echter in Heerlen niet

 Zijn jullie al bezig met een campagnestrategie? “Het bestuur van de Stadspartij is al druk bezig met de verkiezingen, heeft de lijsttrekker gekozen en is doende met het programma en de lijstsamenstelling  De Stadspartij en Jongerenpartij, ieder zelfstandig, hopen in de raad te worden gekozen”.

 Was je in 2014 verrast door de uitslag, toen bekend werd dat je daadwerkelijk deel ging uitmaken van de Raad. “Ik heb het als een waardering ervaren om hoog op de lijst te zijn geplaatst, evenals ook de partij, maar zeker ook om de burgers te kunnen en mogen vertegenwoordigen”.

 Heb je vervolgens snel je draai gevonden of was dat moeilijk? “Een ambtelijke en politieke organisatie is mij niet vreemd vandaar dat ik naar mijn gevoel snel mijn draai heb gevonden. Aardig was dan ook destijds een persbeoordeling die aangaf dat “deze nieuwkomer actief en vasthoudend is”.

 Wat zijn je ambities in de verdere toekomst wat betreft de politiek? “Het moge duidelijk zijn dat ik de politiek blijf volgen. Zeker nu ook de Stadspartij aan het veranderen is en de Jongerenpartij, waar dochter Maureen actief is, de politieke arena in wil”.

 Vind je het belangrijk om iets te bereiken in de Raad? “Laten we vooropstellen er gebeuren ook goede zaken in de gemeente Heerlen. Veel thema’s verkrijgen een unanieme meerderheid. Het is veel belangrijker je kritische stem te laten horen en collega’s in de politiek aan het denken zet. Helaas worden er zelfs tegen beter weten in beslissingen genomen die een gevolg zijn van een coalitieakkoord of onvolledige en onjuiste informatie. Voortschrijdend inzicht en een GBV-vitamientje oftewel Gezond Boeren Verstand zouden tot andere beslissingen leiden en miljoenen investeringen kunnen voorkomen. Ik maak me dan ook ernstig zorgen over de besluitvorming en de consequenties daarvan rondom bijvoorbeeld Winkelcentrum Giessen Bautsch alsook Zwembad Otterveurdt en het Centrumbad. Ik vrees dat ik over 5 jaar gelijk heb en krijg”..

 Wat is je streven en denk je dat het gaat lukken en hoe hoop je dat te bewerkstelligen? Streven is dat de Stadspartij en Jongerenpartij wat mij betreft 3 en hopelijk zelfs 4 zetels behalen. Dat kun je alleen maar bereiken door kort en krachtig, duidelijk en eerlijk te communiceren. Een dichtgetimmerd coalitieakkoord is wat mij betreft dan ook geen optie”.

Nu gaan we over voetbal spreken. Waarom loopt de fusie met NEC´92 bijzonder goed?  “Het loopt inderdaad goed met de fusie. Een frisse bestuursploeg, een samengestelde technische staf uit beide clubs en vele vrijwilligers zijn samen aan de slag gegaan. Helaas heeft Covid19 roet in het eten gegooid in het afgelopen seizoen”.

 Wat verwachten jullie, als zijnde Heksenberg-NEC, van deze samenwerking? “Wij vertrouwen op een sportieve groei en een uitbreiding van onze Jeugd en Jeugdkader. En vanuit het linker rijtje willen het hoogst haalbare bereiken”.

 Denk je dat na een lange coronastop jullie niettemin voor promotie kunnen/zullen gaan komende seizoen 2021/2022? “Dat zullen we tegen de kerst 2021 rustig bekijken. Niks moet, alles mag…….

Tenslotte de laatste vraag: heb je nog tijd over voor (evt. andere) hobby’s en zo ja welke? “Ja, kwestie van tijd “schoffelen”. Tripjes en bezoek aan bijvoorbeeld Oranje en Ajax hebben dan de voorkeur. Maar een andere, leuke en uitdagende klus ga ik niet uit de weg”.

Beste Henk: redactie ParkstadActueel dankt je van harte voor je spontane medewerking vertaald in je openhartige antwoorden op de gestelde vragen. We wensen je dan ook voor de toekomst veel wijsheid in je doen en streven. Maar vooral gezondheid.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

 « (Vorig nieuwsbericht)