Spelersvergoedingen voetbal. Vanaf het seizoen 2022/’23

Spelersvergoedingen voetbal. Vanaf het seizoen 2022/’23 verandert de manier waarop spelers in het amateurvoetbal een vergoeding ontvangen. Amateurvoetballers mogen dan géén andere vergoeding meer ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling.

Onder een onkostenvergoeding worden de volgende aan een amateurspeler werkelijk gemaakte kosten gerekend: Reiskosten; Verblijfkosten; Afkopen van wachten of diensten; Vergoeding van werkverzuim; Noodzakelijke extra kosten in verband met studie. Onder de nieuwe regelgeving blijft het betalen van amateurspelers door verenigingen of derden mogelijk. Wil men meer dan een onkostenvergoeding of vrijwilligersregeling betalen, dan moet dit via een spelerscontract en wordt de speler contractspeler. Op de websitepagina van de KNVB lees je wat de gevolgen zijn voor verenigingen en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regels:

https://www.knvb.nl/assist-bestuurders/financi%C3%ABn-sponsoring/financieel/regeling-betalen-spelers-in-amateurvoetbal

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie