Hoofdmenu

Netwerk van e-bike-deelstations verbindt binnenkort Parkstad met Aken.

Op maandag 6 december gaat de schop de grond in voor de aanleg van vooralsnog twintig
e-bike-deelstations, verspreid over heel Parkstad. Als eerste wordt het station aan de Akerstraat in Heerlen Centrum gerealiseerd. Hierna volgen nog negentien deelstations in Beekdaelen,  Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal. Volgens planning staan vanaf eind maart 2022 in totaal tachtig e-bikes klaar voor iedereen die hiervan gebruik wil maken. Al deze e-bikes zijn van A-kwaliteit als het gaat om fietscomfort en actieradius.

 Als onderdeel van het investeringsprogramma Regio Deal Parkstad Limburg worden er twintig Velocity e-bike-deelstations gebouwd, verspreid over heel Parkstad. Mogelijk worden er in de toekomst nog meer stations bijgebouwd. Hiermee sluit Parkstad Limburg aan op het bestaande netwerk van de ongeveer honderd stations die er al zijn in Aken en omgeving, waaronder één in Kerkrade en één in Vaals. Het netwerk vormt een aantrekkelijk, duurzaam, gezond en betaalbaar alternatief voor (grensoverschrijdend) verkeer in het hele gebied Parkstad – Aken.

De stations worden geplaatst bij OV-knooppunten waar zogenaamde mobiliteitshubs kunnen ontstaan. Hier kan van de e-bike overgestapt worden op het OV of naar een (elektrische) deelauto. Daarnaast komen er stations bij grotere instellingen zoals onder meer het Zuyderland ziekenhuis,

de Brightlands Smart Services Campus, Hogeschool Zuyd en, in samenwerking met daar gevestigde ondernemingen, op bedrijventerreinen.

Foto(c)ParkstadActueel/Lucho Carreno