Hoofdmenu

Vertraging betaling tegemoetkoming energiekosten voor inwoners met laag inkomen

De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. Door de hoge energieprijzen komen vooral de laagste inkomens in de problemen. Eind vorig jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken bekend gemaakt dat de Rijksoverheid wil helpen bij het betalen van de energiekosten in 2022. Hiervoor krijgen inwoners met een laag inkomen ongeveer 800 euro per huishouden.

Mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen dit bedrag automatisch van de gemeenten. Andere inwoners met een laag inkomen, zoals bijvoorbeeld werkenden met een laag inkomen of een AOW zonder aanvullend pensioen, kunnen een aanvraag bij ISDBOL indienen. Datzelfde geldt ook voor zelfstandigen met een laag inkomen.

Het Rijk heeft aangegeven dat men ernaar streeft deze tegemoetkoming van 800 euro zo snel als mogelijk uit te betalen. Maar voor die uitbetaling moet het Rijk regels vaststellen en de gemeente voorzien van middelen. Het heeft voor ons als gemeente een hoge prioriteit, maar op dit moment is nog niet bekend wanneer wij tot betaling kunnen overgaan. Wij staan in de startblokken en zodra de regels bekend zijn en wij als gemeente over de middelen beschikken, zullen wij direct tot betaling over gaan. Wethouder Christian Wilbach: ‘Een snelle uitbetaling is juist belangrijk voor deze groep inwoners. Wij staan klaar om te handelen, zodra we weten welke regels het zijn.’

Zodra meer bekend is, vindt u daarover informatie op onze website, sociale media en in onze e-mail nieuwsbrief. De tegemoetkoming voor de laagste inkomens komt bovenop de verlaging van de belasting op energie door de Rijksoverheid. Voor deze verlaging komt ieder huishouden in aanmerking.

Heeft u financiële problemen of vragen, kijk dan voor meer informatie bij Hulp bij geldzaken en schulden.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno« (Vorig nieuwsbericht)