6000 Nieuwe planten in eerste fase ‘duurzame instandhouding bossen’

Samen met Stichting Bosbeheer Landgraaf werken wij keihard om onze bossen toekomstbestendig te maken en vooral veilig te houden. Dit doen we door ze aan te passen aan het veranderende klimaat. We kappen zieke of ‘gevaarlijke’ bomen én planten nieuwe bomen en struiken als bosplantsoen. Zo kunnen ook onze kinderen en kleinkinderen van de Landgraafse bossen genieten. Sinds de start van de boswerkzaamheden hebben we bijna 6000 nieuwe bomen en struiken geplant, onder andere in het Kisselsbos, Moltbos zuid en langs de Waubacherheideweg.

Wethouder Bart Smeets licht dit graag toe: ‘Ons klimaat verandert. Hierdoor verandert ook onze natuur. Er zijn bijvoorbeeld boomsoorten die de hogere temperaturen en droogte niet overleven. De boom gaat dood. Het dorre hout kan dan breken en voor onveilige situaties zorgen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Nu, maar zeker ook in de toekomst, willen wij op een veilige manier van onze bossen kunnen genieten.’

Om de veiligheid in de bossen te kunnen garanderen, voeren we diverse werkzaamheden uit. Dit doen wij in fases. In de eerste fase is inmiddels afgerond. Onlangs zijn we begonnen met de tweede fase.

Nieuwe bomen en struiken in fase 1. Voor de aanleg van bos op plekken waar door de kap ruimte ontstaat, maken we zo veel als mogelijk gebruik van natuurlijke verjonging. Dit betekent dat we spontane ontwikkeling van bosplantsoen stimuleren. Hierdoor groeien er bomen en struiken die hier van nature thuishoren. Deze nieuwe bomen passen zich in de zogenaamde ‘jeugdfase’ al aan de nieuwe klimaatomstandigheden aan en zijn daardoor beter bestand tegen droogte en hitte. Ook zorgt het voor een natuurlijke opbouw van het bos en levert de grootste kans van slagen op.

Op sommige plaatsen moeten we de natuur een handje helpen. Op die plaatsen planten we bosplantsoen aan. Sinds de start van de boswerkzaamheden hebben we bijna 6000 nieuwe bomen en struiken geplant. Deze hebben wij onder andere in het Kisselsbos, Moltbos (zuid) en langs de Waubacherheideweg geplant. We planten zoveel mogelijk soorten die beter bij ons veranderende klimaat. Ook letten we erop dat ze vruchten dragen die als voedsel dienen voor de dieren in onze bossen.

Onlangs zijn we begonnen met de voorbereidingen van de tweede fase. In verschillende bossen zijn bomen gemarkeerd die we moeten kappen. Door het verwijderen van deze bomen ontstaat er meer licht en ruimte in het bos. Zo kan spontane ontwikkeling op gang komen. De bomen die we willen behouden, krijgen veel meer licht en ruimte. Zo kunnen zij uitgroeien tot dikkere en robuustere bomen. Ze worden daarmee belangrijke elementen van een gezond, veilig en gevarieerd bos. De gemarkeerde bomen worden ná het broedseizoen (juli) verwijderd.

Een externe ecoloog begeleidt ons bij de boswerkzaamheden van fase 2. Momenteel voert hij een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Hierbij brengt hij de beschermde flora en fauna in de bossen in kaart. Zo lang de bladeren nog niet aan de bomen zitten kan hij aanwezige holtes en nesten goed zien. Op basis van de aangetroffen flora en fauna in de bossen worden zogenaamde ecologische werkprotocollen opgesteld voor de uitvoering. De uitvoering van fase 2 start pas ná het broedseizoen. Wanneer een boom echter een gevaar gaat vormen, nemen we uiteraard eerder maatregelen. Deze voeren we dan uit onder ecologisch toezicht. Het spreekt voor zich dat wij na het verwijderen van de bomen ook in deze bossen nieuw bosplantsoen aanplanten of gebruik maken van spontane bosontwikkeling. Op deze manier houden we de bossen vitaal en kunnen onze kinderen en kleinkinderen ook van deze bossen genieten.

Foto’s®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie