Hoofdmenu

BODEMONDERZOEK SPORTVELDEN WDZ

Op dinsdagochtend 7 juni zijn Erwin Beltman en Mike van Hooff in opdracht van het ingenieursbureau KYBYS Ingenieurs en adviseurs uit Boxtel begonnen aan het onderzoek van de bodemgesteldheid van de drie sportvelden van het Sportpark Neerhagerbos. Kybys heeft de opdracht voor dit onderzoek gekregen van het Huis voor de Sport Limburg.

In het recente verleden zijn de velden op verzoek van het bestuur van WDZ door afgevaardigden van het Huis voor de Sport, de KNVB en de gemeente Simpelveld bekeken. WDZ kan met één trainingsveld en twee speelvelden, waarvan één dagelijks in gebruik is als trainingsveld, niet voldoen aan de behoefte van alle senioren- en jeugdteams  om te trainen. Daarbij is de meest beperkende factor het trainingsveld. Bij een enigszins natte winter is het veld wegens ernstige wateroverlast van november tot maart nauwelijks of niet te gebruiken. Ons speelveld annex trainingsveld wordt nog meer belast met trainingen, waardoor dit veld al gauw nauwelijks meer bespeelbaar is, Dit heeft afgelastingen tot gevolg en een waarschuwing van de KNVB dat bij verder achterop geraken thuiswedstrijden worden omgezet in uitwedstrijden.

We worden gedwongen om uit te wijken. De voetbalverenigingen in de gemeente zelf hebben in de winter geen plek. Noodgedwongen zoeken we dus trainingsmogelijkheden elders, in Mechelen, in Kerkrade bij RKTSV en KVC Oranje en in Haanrade. Na de schouw van de velden is besloten, dat er een onderzoek zou komen door een onafhankelijk bureau om de kwaliteit van de velden te toetsen en om te adviseren welk eventueel extra onderhoud nodig zou zijn. In juli-augustus worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Tekst en foto Huub Schepers(Volgend nieuwsbericht) »