Stichting het Limburgs Landschap is op zoek naar leden voor de Raad van Advies

Stichting het Limburgs Landschap is op zoek naar leden voor de Raad van Advies. De Raad van Advies vormt het maatschappelijk klankbord voor de Stichting en haar directeur-bestuurder en vertolkt opvattingen, ideeën en voornemens uit de samenleving. De Raad van Advies adviseert de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, over de strategie en het (meerjaren)beleid van de Stichting en relevante ontwikkelingen in de samenleving.

Lees meer via https://bit.ly/3uQVlWj

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie