Marktontwikkelingen nopen tot deelnamestop Zonnepanelenproject Parkstad

Marktontwikkelingen nopen tot deelnamestop Zonnepanelenproject Parkstad in Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal vanaf 24-11-2022, gemeenten zetten in op bredere verduurzamingsondersteuning

Gedurende vijf jaar kende het project maar liefst 4.700 deelnemers

In 2017 is naar voorbeeld van het Zonnepanelenproject Landgraaf het Zonnepanelenproject Parkstad in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen voor inwoners uit Parkstad betaalbaar en makkelijk te maken. In opdracht van de zeven Parkstadgemeenten voert Volta Limburg dit project al jaren met succes uit. Door oplopende materiële en personele kosten is het project echter niet meer rendabel voor Volta Limburg. In goed overleg hebben de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal daarom per 24-11-2022 tot een deelnamestop besloten. Huidige deelnemers ondervinden geen gevolgen van de deelnamestop en behouden het recht op 15 jaar garantie en onderhoud. De Parkstadgemeenten zijn volop bezig om haar inwoners in de toekomst op andere manieren te helpen om te verduurzamen.

 Deelnamestop door marktontwikkelingen. Het Zonnepanelenproject Parkstad is in 2017 voor de duur van drie jaar gestart. Door de grote interesse is het project met twee jaar verlengd en loopt het inmiddels vijf jaar. Echter, gezien de huidige marktontwikkelingen bestaat er geen ruimte om de looptijd van het project nog meer te verlengen. De kosten voor personeel, energie, materiaal en onderhoud zijn flink gestegen. Het gevolg is dat Volta Limburg de zonnepanelen en het onderhoud ervan niet meer kan aanbieden voor de in 2017 in de aanbesteding overeengekomen prijsstelling. Volta Limburg neemt daarom in samenspraak met de zes Parkstadgemeenten per 24-11-2022 geen nieuwe deelnemers meer aan.

Afspraak is afspraak. Deelnemers aan het Zonnepanelenproject hebben recht op 15 jaar garantie en onderhoud. De gemaakte afspraken blijven gewoon gelden. Volta Limburg blijft zich hiervoor inzetten. Voor deelnemers die zich al hebben aangemeld, maar waar de zonnepanelen nog niet zijn aangelegd, geldt dat het project gewoon doorgaat onder de eerder afgesproken voorwaarden.

Voor bewoners die tot aan de deelnamestop per 24-11-2022 besluiten om alsnog mee te willen doen gelden de huidige afspraken ook.

Mede met behulp van een aantrekkelijke financiële lening hebben sinds 2017 ruim 4.700 huishoudens en kleine bedrijven deelgenomen aan het project. Op basis van een klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat een grote meerderheid van alle deelnemers het project als zeer positief heeft ervaren. Ook hebben meerdere gemeenten buiten de regio het project gekopieerd. Met dit project hebben we de afgelopen jaren een flinke boost aan het gebruik van zonne-energie kunnen geven.

Nieuw platform: Parkstadverduurzaamt.nl. Het succes van het Zonnepanelenproject onderstreept het belang van proactieve verduurzamingsondersteuning vanuit gemeenten. Om die reden werken de Parkstad-gemeenten hard aan een lokaal aanbod van steunmaatregelen bovenop bestaande provinciale en landelijke maatregelen. Waar het Zonnepanelenproject zich vooral richtte op huiseigenaren en zon-op-dak, zal dit toekomstig aanbod op twee manieren verbreed worden. Ten eerste qua type verduurzamingsmaatregelen, waaronder behalve zonnepanelen bijvoorbeeld ook isolatie zal worden meegenomen; en ten tweede qua doelgroep, waarin naast huiseigenaren bijvoorbeeld ook huurders en verenigingen meegenomen zullen worden.

Concreet zal het lokale, provinciale, en landelijke aanbod overzichtelijk gebundeld worden in een nieuw digitaal platform, www.parkstadverduurzaamt.nl, dat op dit moment in aanbouw is en naar verwachting begin 2023 gelanceerd wordt. Deze website zal op basis van de situatie van de bezoeker eenvoudig inzichtelijk maken op welke subsidies en steunmaatregelen aanspraak kan worden gemaakt, en hoe hieraan gevolg gegeven kan worden. Een concreet voorbeeld hiervan is dat de gemeenten Voerendaal en Simpelveld voornemens zijn om tot eenzelfde gemeentelijk fonds als de Duurzame Klimaat- en Energiefondsen van Landgraaf en Kerkrade te komen. De gemeente Beekdaelen beschikt al over een fonds voor het MKB en de gemeente Brunssum werkt aan de ontwikkeling van een eigen zonnepark met de bedoeling dat inwoners er direct van kunnen profiteren. Voor meer informatie over hun opties bij verduurzaming kunnen inwoners nu terecht op de website van hun eigen gemeente. De komende tijd worden Parkstad-breed meerdere verduurzamingsmaatregelen uitgewerkt die in 2023 via parkstadverduurzaamt.nl beschikbaar komen.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie