Belangrijke rol voor Streetwise in het versterken van winkelgebieden in Parkstad

De bestuurscommissie Economie en Toerisme van Stadsregio Parkstad Limburg zet onverminderd in op het versterken en toekomstbestendig maken van winkelgebieden in de regio via de inzet van Stichting Streetwise.

Het belang van leefbare en vitale winkelgebieden

Met dit besluit laten de gemeenten zien dat zij vertrouwen hebben in de aanpak van Streetwise en dit voortzetten in 2023. Deze aanpak leidt tot nieuwe dynamiek, bijkomende investeringen en vitaliteit in de winkelclusters. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Er ontstaat nieuw en meer gevarieerd aanbod én de leegstand neemt af, dat een belangrijke impuls is voor de leefbaarheid in centra in wijken en kernen.

Dit sluit naadloos aan op het SVREZL-beleid (Structuur Visie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg) en het Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg. De inzet van Streetwise is gefocust op 15 winkelclusters in Parkstad. Het versterken van winkelclusters én het stimuleren van nieuw ondernemerschap zijn doelen die ook zijn opgenomen in de aanvraag van 14 november jongstleden voor een te sluiten ‘Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025’ tussen het Rijk en de regio. In deze aanvraag wordt de lijn, ingezet in de eind dit jaar aflopende Regio Deal van Rijk en regio, voortgezet vanuit het adagium ‘twee vliegen in één klap slaan’ door het aanpakken van bestaande achterstanden én het benutten van (economische) kansen.

Succesvolle aanpak door nieuw ondernemerschap.Vorig jaar (2021) zijn door Streetwise 262 begeleidingstrajecten gestart die geleid hebben tot 67 vestigingen. Samen zijn deze goed voor de invulling van ruim 8,5 duizend vierkante meter winkeloppervlakte, werkgelegenheid voor 169 personen en ondernemersinvesteringen van bijna 5 miljoen Euro. Opvallend is het hoge percentage van nieuwe ondernemingsvestigingen dat na jaar één nog actief is, van 90,7%. Landelijk ligt dit cijfer aanzienlijk lager (ca. 50%) wat een indicatie is voor de kwaliteit van de begeleiding door Streetwise.

 De resultaten van Streetwise in Parkstad

Al vanaf 2014 is Streetwise in Parkstad actief om winkelgebieden te versterken. In het begin nog in opdracht van de gemeente Heerlen en vooral gericht op het tegengaan van winkelleegstand. Al snel daarna ook voor andere gemeenten in de regio en inmiddels alweer jarenlang onder de vlag van de Stadsregio Parkstad Limburg voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. In de afgelopen 6 jaar is via Streetwise in totaal 35.435 m2 winkelvloeroppervlakte ingevuld met nieuw ondernemerschap, met bijbehorende werkgelegenheid voor 968 personen en ondernemersinvesteringen van 14,6 miljoen Euro. Die resultaten blijven niet onopgemerkt: Streetwise oogst ook in toenemende mate nationale lof, zoals op het Nationaal Retailcongres begin november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Lof die ook op de regio Parkstad afstraalt.

Vorig jaar (2021) zijn door Streetwise 262 begeleidingstrajecten gestart die geleid hebben tot 67 vestigingen. Samen zijn deze goed voor de invulling van ruim 8,5 duizend vierkante meter winkeloppervlakte, werkgelegenheid voor 169 personen en ondernemersinvesteringen van bijna 5 miljoen Euro. Opvallend is het hoge percentage van nieuwe ondernemingsvestigingen dat na jaar één nog actief is, van 90,7%. Landelijk ligt dit cijfer aanzienlijk lager (ca. 50%) wat een indicatie is voor de kwaliteit van de begeleiding door Streetwise.

 De resultaten van Streetwise in Parkstad. Al vanaf 2014 is Streetwise in Parkstad actief om winkelgebieden te versterken. In het begin nog in opdracht van de gemeente Heerlen en vooral gericht op het tegengaan van winkelleegstand. Al snel daarna ook voor andere gemeenten in de regio en inmiddels alweer jarenlang onder de vlag van de Stadsregio Parkstad Limburg voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld. In de afgelopen 6 jaar is via Streetwise in totaal 35.435 m2 winkelvloeroppervlakte ingevuld met nieuw ondernemerschap, met bijbehorende werkgelegenheid voor 968 personen en ondernemersinvesteringen van 14,6 miljoen Euro.

Die resultaten blijven niet onopgemerkt: Streetwise oogst ook in toenemende mate nationale lof, zoals op het Nationaal Retailcongres begin november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Lof die ook op de regio Parkstad afstraalt.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie