Hoofdmenu

INFRA-GENERAAL BEZOEKT NAVO-HOOFDKWARTIER BRUNSSUM

Maandag 27 februari heeft de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), luitenant-generaal (drie sterren) Mario Verbeek, met een kleine delegatie, een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier ‘Allied Joint Force Command Brunssum’ (HQ JFCBS, tot 2001 HQ AFCENT). Dit hoofdkwartier is gestationeerd op het Hendrik van Nassau-Ouwerkerkkamp te Brunssum.  

Na de verwelkoming door de Poolse luitenant-generaal Krzysztof Król -chef-staf HQ JFCBS- ontvingen de gasten verschillende briefings over de taken en verantwoordelijkheden van HQ JFCBS en de geleverde ondersteuning van de gastheer, Nederland (‘Host Nation Support’). De bezoekers hebben ook een rondleiding ontvangen met als onderwerp de geschiedenis van het kamp, voorheen de staatsmijn Hendrik.

Commander NLD Joint Service Command (COM DOSCO), LTG Mario Verbeek, visited JFCBS HQ, Brunssum, the Netherlands on 27 February 2023.
picture by OR-9 Leo Roos, MPA Production

Tijdens de briefings werd het de bezoekers ook duidelijk hoe belangrijk dit militair hoofdkwartier binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is. De voornaamste taak is het bewaren van de vrede in Noord- en Centraal-Europa, en vooral nu aan NAVO’s oostflank. Verder werd er ook gesproken over het onderhoud van het onroerend goed op het kamp, en de middellange en lange termijn plannen.

Commander NLD Joint Service Command (COM DOSCO), LTG Mario Verbeek, visited JFCBS HQ, Brunssum, the Netherlands on 27 February 2023.
picture by OR-9 Leo Roos, MPA Production

Het DOSCO verricht ondersteunende taken voor de Nederlandse krijgsmacht. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedsel, gezondheidszorg, gebouwen, huisvesting, bewaking, oefenterreinen, infrastructuur, transportdiensten, onderwijs en personeelsdiensten. Zo kunnen marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zich richten op hun hoofdtaken voor vrijheid, veiligheid en welvaart.

Tekst en foto’s : Joint Logistics Support Group Brunssum
Facebook: JLSGBS