Hildegard von Bingen (1098-1179) was één van de grootste geesten van de Middeleeuwen. Ze was manager, theoloog, mysticus, arts, kruidkundige en musicus. Haar teksten en muziek inspireren mensen tot op de dag vandaag.

Jos Simons, vrijwilliger van Klooster Wittem, zal  in drie avonden verschillende kanten van Hildegard van Bingen belichten.

  • De eerste avond is een algemene inleiding over het leven en het werk van Hildegard en over haar mens- en wereldbeeld. Hierbij zal Jos haar ook plaatsen in haar tijd.
  • De tweede avond staat de musicus Hildegard centraal. Dit gebeurt aan de hand van Hildegards grootste compositie: de Ordo Virtutum, de eerste Europese opera.
  • De derde avond gaat over Hildegard als vrouw in de Middeleeuwen. Basis voor deze avond is het vorig jaar verschenen boek ‘Femina’ van de historicus Janina Ramirez. Het boek vertelt de geschiedenis van de Middeleeuwen, aan de hand van het leven van vrouwen (die in de meeste studies over de Middeleeuwen buiten beschouwing blijven). Hildegard is één van de door Janina beschreven vrouwen.

Het programma samengevat:

  • donderdag 30 maart  (19.30 – 20.30 uur): Hildegard van Bingen, het genie
  • donderdag 13 april (19.30 – 20.30 uur): Hildegard van Bingen, de musicus
  • donderdag 20 april (19.30 – 20.30 uur): Hildegard van Bingen, de vrouw

In september 2022 was er ook al een avond over Hildegard von Bingen. Maar één bijeenkomst is weinig voor zo’n veelzijdige vrouw. Vandaar opnieuw dit aanbod, zowel voor mensen die er vorige keer waren, als voor hen die er toen niet waren.

De avonden kunnen los van elkaar worden bezocht.

Kosten: vrije gave.
Graag van tevoren opgeven via tel. 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda

 

Foto en Tekst: Klooster Wittem