Infectiepreventie en duurzaamheid gaan hand in hand

Infectiepreventie is ontzettend belangrijk bij het waarborgen van de veiligheid én gezondheid van patiënten/cliënten, bewoners en medewerkers in de zorg. Het bewustzijn rondom infectiepreventie is verbeterd sinds de coronapandemie, maar het blijft een punt van aandacht. Tegelijkertijd speelt wereldwijd een ander thema dat onze aandacht vraagt, duurzaamheid. Uit onderzoek* bleek dat 8,1% van de CO2 uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de zorgsector. Persoonlijke beschermingsmiddelen, die worden ingezet bij infectiepreventie (zoals handschoenen en mondkapjes) dragen hier onder andere aan bij.
Hoe zorgen we ervoor dat we infecties goed bestrijden en gelijktijdig duurzame zorg leveren, met zo min mogelijk afval? Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf tijdens de jaarvergadering van de World Health Organization (WHO) in Geneve aan dat het tijd is voor actie. 

Efficiënte inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen
We zien het sinds de coronapandemie steeds vaker, het gebruik van handschoenen. Zelfs in de horeca kom je ze tegen. Maar is dit wel hygiënisch? Uit onderzoek** blijkt dat het verkeerd en niet gericht gebruiken van handschoenen juíst een risico op besmetting oplevert. Handschoenen dragen is dus niet altijd beter vanuit infectiepreventie oogpunt. Door persoonlijke beschermingsmiddelen efficiënt en effectief in te zetten, draag je niet alleen bij aan goede hygiëne, maar ook aan duurzame zorg, want je produceert minder afval. 

Wanneer infecties afnemen door goede infectiepreventie, verminder je het aantal zorgopnames en behandelingen als gevolg van infecties. Dit is niet alleen positief voor de gezondheid van cliënten/patiënten én medewerkers, maar je bespaart ook materiaal en daarmee verminder je afval. 

Uitdaging

Gelukkig zijn steeds meer zorgorganisaties in Nederland bewust bezig met deze uitdaging; het zoeken naar de juiste balans tussen infectiepreventie en duurzame zorg. Hiervoor is kennis nodig. Om zorgprofessionals hierbij te helpen, organiseren de tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR), samen met vele zorgprofessionals, de infectiepreventieweek. Tijdens deze week staat o.a. het thema duurzaamheid op de agenda.

Infectiepreventieweek

De infectiepreventieweek vindt dit jaar plaats van 22 t/m 26 mei. Ernst Kuipers opende de week officieel via een videoboodschap. Tijdens de week werken zorgorganisaties in de acute, langdurige en publieke gezondheidszorg samen met de ABR zorgnetwerken om aandacht te vragen voor goede infectiepreventie. Goede infectiepreventie redt levens én draagt bij aan het bestrijden van antibioticaresistentie. Kijk voor meer informatie op www.infectiepreventieweek.nl.

* Onderzoek van Peter-Paul Pichler et al (2019)

** O.a. onderzoek van. Wilson J, Loveday H (2014)

Foto: Infectie preventie week
Tekst: NAZL