Dreaming out loud: van mijngemeente naar waterstad t/m 18 juni 2023

Dreaming out loud: van mijngemeente naar waterstad

Dreaming out loud: van mijngemeente naar waterstad

  • t/m18 jun 2023
Dreaming Out Loud’ is een reeks die zich richt op jonge ontwerpers en kunstenaars die nog nauwelijks een podium hebben in Limburg en de Euregio. Dit voorjaar is het de beurt aan Marie Frioni (BE), die in 2015 de derde prijs van de Euregionale Architectuurprijs won en inmiddels met haar partners in de Euregio gevestigd en werkzaam is.

De exploitatie van steenkool heeft de stedenbouwkundige ontwikkeling van Eisden Dorp en, bij uitbreiding, Maasmechelen in een stroomversnelling gebracht. De steenkoolmijn zorgde voor veel werk, wat jonge mannen, en later hun gezinnen, aantrok om zich te vestigen in het verre België. Bouwplannen voor volledig nieuwe woonwijken rolden in een snel tempo van de tekentafel. De ontginning van steenkool was echter van korte duur. Honderd jaar later, met de sluiting van de steenkoolmijn, blijft Maasmechelen verweesd achter als onafgewerkte stad. Vandaag verder verkaveld om de multiculturele bevolking te kunnen huisvesten.

 

Problematiek als dit vraagt om creatieve en toekomstgerichte oplossingen. Zoals de exploitatie van steenkool tot een verstedelijkingsproces heeft geleid, zo kan water, een andere vorm van natuurlijke rijkdom, het leitmotiv worden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Maasmechelen. In haar expositie stelt Marie Frioni, architect-partner bij Architectuur Depot en kleindochter van Luigi Frioni (IT), mijnwerker in de steenkoolmijn van Eisden, een aantal projecten voor waaraan ze de afgelopen zeven jaar heeft mogen meewerken. Onder de thema’s: Water mining – water als product, Water toerisme – groen/blauw toerisme en tot slot Water als leitmotiv voor stadsontwikkeling. Sommige hiervan zijn projecten in realisatie, andere zijn inspirerende studies of misschien gewoon “dreaming out loud”.

lezing

Op 17 mei geeft Marie Frioni een lezing over haar werk in en rondom Maasmechelen (BE). De lezing is online en in het Engels. De digitale inloop is om 19:15 en de lezing start 19:30 uur. Aanmelden kan via mail naar communicatie@schunck.nl – de aanmeldlink volgt via mail. Kijk hier voor meer info.

Dreaming Out Loud

Dreaming Out Loud‘ zet jonge architecten en beeldend kunstenaars uit Limburg en de Euregio in de schijnwerpers. Twee tot drie keer per jaar wordt een studerend of afgestudeerd talent afwisselend uit de discipline Architectuur danwel Beeldende Kunst uit de Euregio uitgenodigd om een kabinet-presentatie samen te stellen en zich aan het publiek te presenteren.

Tekst en fotobron