Sanne Hulshof prinses bij Damesgarde de Geête Groeêt Ghen Heij Verrassing over de keuze, zelfs bij haar werkgeefster Mir Vrolings, geslaagd

De Gezet Heerlerheide

Zaterdag 11 november jl. stond, zoals ieder jaar (behalve tijdens de Coronaperiode) als terugkerende traditie geheel in het teken van de opening van het carnavalsseizoen 2023-2024. Genoemde zaterdag staat immers ook geboekt met de roemrijke aanduiding dat het betreft de “elfde van de elfde”. Dus werd in Limburg, Brabant en bij de Duitse oosterburen het al maandenlange verlangen om eindelijk Vasteloavend  te kunnen vieren met genoemde datum dan ook beloond. 

Zo ook in Heerlerheide, nee van genoemde “elfde van de elfde” tot aan Aswoensdag (in 2024 tevens ook Valentijnsdag) beter bekend als Groeët Ghen Heij. De naam bekendheid wordt overigens al gevoerd door de eigen plaatselijke C.V. Bokkeriejesj anno 1898. Maar op de tweede zondag, dit jaar 2023 dus12 november jl., was de carnavals interesse en belangstelling in Groeët Ghen Heij e.o. geheel gericht op het door Damesgarde de Geete te organiseren proclamatie matinee in narrentempel Cultuur Centrum Corneliushuis. Zoals bekend, zonder verder in detail te gaan, maakte in 2022 genoemde damesgarde een doorstart en werd dientengevolge op zondag 13 november 2022 de eerste (doorstart)-prinses Wendy van Oudenhoven uitgeroepen, geïnstalleerd en geproclameerd. Destijds was het ook een geweldig enthousiaste happening met de terechte toevoeging dat het (doorstart)-initiatief geslaagd was.

Dit stimuleerde uiteraard de actieve Damesgarde De Geête om zeker door te gaan, dus werden in de loop van dit jaar 2023 de nodige besprekingen gehouden met het oog op de voorbereidingen voor de (nu dus afgelopen) 12e november met alle omstandigheden daaraan verbonden. Hoogtepunt van dit carnavalsmatinee was natuurlijk de bekendmaking van de 2e prinses van de nieuwe garde. Grote vraag natuurlijk wie zou de uitverkorene zijn. Maar ook de nieuwe Damesgarde kennende zou dit zeker tot het laatste moment een verrassing zijn. Daarom moesten de carnavalisten, in een goed gevuld Corneliushuis, nog een tijdje geduld opbrengen eer de “sluier” van geheimzinnigheid verwijderd kon worden.

Helaas kon door omstandigheden de redactie van ParkstadActueel persoonlijk niet aanwezig zijn. Maar op verzoek en dankzegging ontving de redactie via Maureen Butink namens Damesgarde De Geête de nodige prima informatie over het proclamatie matinee welke wij graag hieronder weergeven-C.S.


Maureen: “het Corneliushuis was gezellig en mooi aangekleed en er was na de opening door opper Christie Augustus sfeervolle muzikale omlijsting door de band Vaud. Zij spelen alle soorten muziek met een ‘fout’ sausje en dit outfits en podium aankleding. Rond half 6 werd Wendy van Oudenhoven geabdiceerd en vervolgens opgenomen in de raad. We mogen met haar terug kijken op een fantastisch en geslaagd eerste seizoen als nieuwe garde. Veel complimenten gekregen over hoe zij de kar trekt. Ook complimenten aan Roy, Rowen en Fleur die vrouw en moeder hebben bijgestaan, maar ook de vereniging een warm hart toe dragen. Als penningmeester van onze mooie vereniging is zij zeker in deze tijden bijna dagelijks bezig met de vereniging en doet dat met verve. Zij zal zich zowel voor en achter de schermen blijven inzetten voor de Geetjes en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Om 18.11 uur werd overgegaan tot het hoogtepunt van het matinee: de eigenlijke uitroeping en proclamatie van de op dat moment onbekende nieuwe prinses. Op de bühne stond een Geête bar voorzien van tap, waar de Geetjes bij elkaar kwamen. Dit gebeurde met opkomst muziek samengesteld door de prinses waarin een aantal hint zaten- om te vergaderen over de nieuwe prinses. Wie zou het worden? Helaas was het bier op, dus moest er een nieuw vat gehaald worden. In het vat wat de bühne opkwam zat natuurlijk geen bier, maar wel de nieuwe heerseres van Groeet Ghen Heij.

Vele namen hebben we voorbij horen komen als potentiële kandidaten. Opvallend was dat de naam Sanne Hulshof niet vaak gevallen is. Een grote verrassing die goed ontvangen werd. Zelfs door werkgeefster Mir, die door haar man John Vrolings van Café-Zaal d’r Bock uit het complot werd gehouden en totaal overdonderd op de bühne werd gehaald. Dit om samen met de moeder van Sanne en haar man Willem de eerste seizoen orde te mogen ontvangen. Ze heeft helemaal geen verlof aangevraagd was de eerste beduusde reactie van Mir die uiteraard ontzettend blij is met deze uitroeping. Overigens is nieuwe prinses Sanne Hulshof, getrouwd met Willem Hulshof (bekend op Heerlerheide van Klussenbedrijf Hulshof) en woonachtig aan de Schelsberg (we kunnen het al een echte prinsessen straat noemen want ex-prinses Wendy woont er immers ook)”.

Na alle ceremonie protocollair liet Maureen ons ook weten dat er nog een geweldige verrassing voor de aanwezige gasten was en wel een live optreden van Frans Hermans, die zijn nieuwe single ‘DNA zuid’ ten gehore bracht. Reden te over dus dat prinses Sanne l hierop de openingsdans deed en natuurlijk-wie anders-met haar man Willem. De band Vaud maakte vervolgens het feestje compleet door verschillende polonaises in te zetten. Na dit spetterende en geslaagde tweede proclamatiematinee werd -zoals gebruikelijk- een rondgang gemaakt over Heerlerheide en café de Bolle en café de Bok aangedaan en gezamenlijk met de Bokkeriejesj de avond afgesloten. Prinses Sanne en de Geête kunnen dan ook terugzien op een geweldige zondag 12 november 2023.
Carnaval

Foto prinses Sanne Hulshof: Kaldenbach
Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert