Hoofdmenu

De wijsheid voorhanden – Jin Shin Jyutsu

 

De fluisteringen van mijn lichaam had ik niet gehoord, waardoor ze oorverdovend luid naar mij moesten gaan schreeuwen, voordat ik me bewust werd van de alarmerende signalen. In het heetst van deze strijd kwam Linda met Jin Shin Jyutsu op mijn pad. Binnen haar praktijk Keijbets Care Consultancy leer ik haar warme persoonlijkheid kennen en vind eindelijk rust om te groeien in mijn levensmissie.

 

Kennismaking

Linda Keijbets is een spontane, hooggevoelige, gedreven en gepassioneerde vrouw, die tevens ook zeer veelzijdig is. De laatste jaren probeert ze meer focus in haar veelzijdigheid te krijgen, om energieversplintering tegen te gaan. Zo werkt zij binnen haar praktijk voor healing & bewustwording voornamelijk met Jin Shin Jyutsu, een alomvattende geneeskunst. Tijdens de circa één uur durende behandeling wordt gewerkt met 26 veiligheidsenergiesloten (VES) die binnen de energiebanen liggen. Klachten en symptomen ontstaan als deze VES in meer of mindere mate geblokkeerd raken, waardoor stagnatie en disharmonie in de energiebaan en zo mogelijk in het gehele energiesysteem ontstaan. Door middel van lichaamslezen en  polsluisteren weet Linda welke energiebanen in balans dienen te worden gebracht. Ze legt haar handen/vingertoppen in een bepaalde volgorde (boven op kleding) op de VES. Dit behandelen wordt binnen de Jin Shin Jyutsu ‘’stromen’’ genoemd, waardoor spanningen en blokkades in het gehele lichaam worden geharmoniseerd, omdat energiebanen teruggeleid worden naar de stroompaden hoe ze dienen te stromen. Na een behandeling krijg je ook huiswerk van haar mee, zodat je thuis zelf aan de slag kunt gaan en (dagelijks) kunt blijven stromen. Zo kan er beweging en daardoor transformatie in je lichaam aanwezig blijven, zonder dat je lichaam weer terugvalt in “oude vastzittende gewoonten”.

Glimlachend geeft Linda aan dat ook zij door de jaren heen een zogenaamde transformatie heeft doorgemaakt om letterlijk alles in beweging te krijgen. De geboorte van haar twee zonen, bijna 15 en 13 jaar geleden, heeft absoluut haar bewustzijn laten ontwaken. Daarbij is (ook) zij eerst ziek ‘’moeten worden’’. Tevens droeg een zwaar ongeluk bij tot beweging, naar binnen keren en nieuwe inzichten. Dit levensproces, dat overigens met vallen en opstaan gepaard ging, leerde haar van zichzelf te gaan houden en ook meer te genieten.

Nu ze 12 jaar verder is en alweer 10 jaar haar eigen praktijk Keijbets Care Consultancy heeft, weet ze dat Jin Shin Jyutsu haar de handvaten, tools, bewustzijnsverruiming, inzichten en vooral houvast heeft aangereikt binnen haar eigen leerproces. Een leven zonder Jin Shin Jyutsu is voor haar niet meer denkbaar.

Verruiming

De veelzijdigheid van Linda heeft haar door de jaren heen aan veel mooie uitdagingen laten proeven. Haar werk als therapeute in de psychiatrische instelling Alexianer Aachen GmbH te Aken hoort nu al 21 jaar tot een van haar pijlers binnen haar levensmissie. Mensen met een psychische ziekte therapeutisch begeleiden, leverde haar een gigantische (mensen)kennis op. Iets dat ze binnen het grote geheel  kan plaatsen en verweeft met Jin Shin Jyutsu.

Hoe en wat zit in ons als mens en hoe laat je sluier na sluier verdwijnen?

Jin Shin Jyutsu, die op lichamelijk, geestelijk, emotioneel tot zelfs op zielsniveau blokkades in beweging brengt, kwam op haar pad toen Linda op een dieptepunt in haar leven zat. Net na haar acute auto-immuunziekte, kort voor haar scheiding, was daar ineens Jin Shin Jyutsu. Het laat als het ware sluier na sluier verdwijnen en deuren open gaan, is haar ervaring. Het is de kunst die je leert jezelf beter te leren kennen, waardoor je je vervolgens beter leert te helpen (genezen). Je bewustzijn verruimt, waardoor je anders en verbindingen leert zien, een hoger lichaamsbesef krijgt en het leven beter kunt begrijpen.

JSJ versterkt tevens het zelf genezend vermogen, waardoor symptomen kunnen verdwijnen.

Van één grote passie in haar leven spreekt Linda niet. Ze is er heilig van overtuigd dat alles met elkaar verbonden is (holisme): het zorgdragen voor zichzelf en haar kinderen, haar heldervoelendheid en gaven, levens- en lichaamssignalen leren zien en begrijpen, de absolute uitdaging om verder te durven kijken en optimaal te kunnen genieten. En daarbij wil ze niets liever dan de mens hierin begeleiden en bijstaan.

Verrijking

Toen de betekenis en impact van Jin Shin Jyutsu duidelijk werd, maakte deze geneeskunst het verschil van dag en nacht voor Linda.

Ze pakte de koe bij de hoorns en paste in de afgelopen jaren heel wat Jin Shin Jyutsu toe op zichzelf en later bij anderen. Tijdens haar zoektocht naar haar zielsmissie, bleef ze als therapeut in de psychiatrie werken. Ze combineert dit werk nog steeds met haar praktijk thuis.

Passie maakt plaats voor een zielsmissie: het op Wilskracht door het leven gaan, maakte plaats voor op Zielskracht te leven. Doen wat je goed doet, waarvan je gaat sprankelen & stralen en achterwege laten wat je geen goed doet. Het lijkt heel simpel, maar sta er maar eens bij stil…. Om meer en meer in haar Zielskracht te kunnen komen, droegen coachingscursussen als Zielskracht Coach en Zielsplan Trainer bij, om zo binnen haar praktijk Soulcoaching te kunnen aanbieden. Volgens Linda zijn we immers niet ons lichaam, maar een Ziel in een lichaam.

Linda: “Ik ben ervan overtuigd, dat ik, het vele dat ik doe, kan doen door Jin Shin Jyutsu”. Haar motor, haar accu in het veelzijdige en drukke leven is echt Jin Shin Jyutsu.

Menselijke wijsheid

Kom je voor een behandeling dan start Linda met het lezen van je lichaam en het polsluisteren. Je luistert naar een energetische pols en hoort aan de hand van verschillende kloppingen, bepaalde ritmes en luidsterkte, welke energiebaan/banen  gestroomd (=behandeld) dienen te worden. De behandeling betekent het evenwicht/de harmonisatie voor jouw systeem/lichaam op dat moment.

Zoals we wellicht weten heeft alles een energetische trillingsfrequentie. Binnen Jin Shin Jyutsu is het exact die trillingsfrequentie, die de magie van de geneeskunst is. En omdat het een kunst is en geen techniek, draagt het altijd bij tot harmonie. In een kunst zoals bijv. de schilderkunst kun je ook niets fout doen. Het enige dat je hoeft te doen, is het toe te passen.

Jin Shin Jyutsu zit in ons allen en is een onderdeel van de menselijke wijsheid, maar we zijn haar vergeten. Door te starten met Jin Shin Jyutsu, laat je dit deel in jou als het ware weer ontwaken.

Jin= mens

Shin= Schepper

Jyutsu= kunst

Jin Shin Jyutsu betekent: de kunst van de Schepper aan de mens gegeven. De mens leert zichzelf beter kennen en beter helpen. Dat de mens geen toegang meer heeft tot dit Weten, heeft met het technische en “verklaarbare” tijdperk te maken, waarin we leven. Lange tijd heeft de mens alleen oog gehad voor het Zichtbare, het Verklaarbare, voor het Weten, voor de techniek. Techniek is ook belangrijk anders hadden we geen auto, noch gsm gehad. Dat resulteert in kunst versus techniek. Jin Shin Jyutsu is een Kunst, een oude Wijsheid. De mens is aan het veranderen. We kunnen het vergelijken met de verschuiving van hoofd naar hart. Je hoofd wilt alles verklaren, je hart voelt. Iedereen maakt hierin ook dezelfde ontwikkeling en transformatie door.

Gouden instrumenten

“Als je de kunst van het leven begrijpt, ligt genezing voorhanden”

Onze handen zijn gouden instrumenten. We hebben ze altijd bij ons. Zo kun je Jin Shin Jyutsu ten alle tijden toepassen op jezelf (en anderen). Je handen zijn als het ware startkabels, waardoor universele energie stroomt van je vingertoppen naar de energiepunten (VES) op je lichaam of als je iemand anders stroomt, van lichaam naar lichaam, via je handen, over en weer.

Jin Shin Jyutsu is deels verklaarbaar……….maar er is veel meer !!! De trillingsfrequentie, waar Linda al eerder over sprak, is de magie van deze kunst.

De energetisch pols, die beluisterd wordt, ligt vooruit in tijd. Als er iets sluimert in ons lichaam, kun je dat horen in de pols. Door die energiebaan te gaan stromen, voordat het manifest wordt in je lichaam, buig je de poging tot disbalans om. Ons lijf is ons voertuig. Het is fantastisch, maar haar aanpassingsvermogen is ook een grote valkuil. Hoe hard we ook doorrijden in de 5e versnelling, het past zich aan en we kunnen blijven “functioneren”, totdat we klachten krijgen. Zijn er zaken al geheel gemanifesteerd, dan kun je door stromen de energiebanen weer terugleiden, naar de paden waar ze horen te stromen. De rommel en ballast die daar opgeslagen ligt, gooit je lichaam eruit. De klachten zouden tijdelijk erger kunnen worden, maar dat hoeft niet. Soms gooit je lichaam oude thema’s van jaren geleden eruit, waarvan je dacht dat je ze al lang kwijt was. Zo ga je op weg naar evenwicht en harmonie en een gezonder gelukkiger leven!!

Krachtveld Landgraaf

De zielsmissie om te komen tot waar Linda nu staat is heftig geweest. Dat haar praktijk Keijbets Care consultancy nu 10 jaar bestaat is een compliment waard.

Om kennis en wijsheden te kunnen delen en verspreiden, richtte ze binnen haar praktijk het project “Krachtveld Landgraaf” op. Een platform voor o.a. meditatie, zelfhulpstroomgroepen Jin Shin Jyutsu, workshops en lezingen. Ze geeft ook introductiecursussen Jin Shin Jyutsu waarbij ze haar visie op de onmetelijkheid van Jin Shin Jyutsu doorgeeft. Het is een en al verrijking.

Weerspiegeling in een foto

Jin Shin Jyutsu is een kunst, een geneeskunst en levenskunst, waarin alles terugkeert. Het is ook een levensstudie waarin je nooit uitgeleerd raakt. Je bewustzijn verruimt steeds meer, waardoor je anders leert zien en denken. En dat Linda daar als begeleider naast loopt is een prachtig gegeven….

Een foto aan de wand in haar woonkamer zorgt voor veel ontroering bij zowel Linda, als mij, als de fotograaf. De blik van Linda die meer zegt dan de duizend woorden die ik nu type, roept nog steeds pure dankbaarheid op voor datgene wat ze die dag daar in Nepal met Jin Shin Jyutsu heeft kunnen bijdragen.

Linda staat wat mij betreft gelijk aan rijkdom, met veel betekenis voor ons als mens, in de huidige maatschappij, Haar levenservaring en kennis heeft zoveel opgeleverd, waar geen woorden voor zijn, dat we niets anders kunnen dan in stilte te genieten en Jin Shin Jyutsu weer in ons te laten ontwaken.

Linda Keijbets is met haar praktijk Keijbets Care Consultancy Jin Shin Jyutsu Soulcoaching & Healing te bereiken op 0031 6 1505 1984 of via linda@keijbets-care.nl. Ook via Facebook Keijbets Care Consultancy. Aan haar nieuwe website www.keijbets-care.nl wordt momenteel gewerkt.

Foto’s®ParkstadActueel/Lucho Carreno