Hoofdmenu

Gemeente Simpelveld heeft een Meldpunt Overlast ingericht.

MELDPUNT OVERLAST

Gemeente Simpelveld heeft een Meldpunt Overlast ingericht. Het meldpunt is de spin in een veel groter web waarmee de gemeente overlast aan wil pakken, samen met partners als de politie, jeugdzorg en hulpverleners.We hebben het hier niet over scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen, maar over overlast in het sociale domein. Zoals hinder van jongeren op straat, problemen met een verward persoon of zorgen om een eenzame oudere of een kind dat (wellicht) wordt mishandeld. Door dergelijke overlastmeldingen centraal te registreren en vervolgens snel te analyseren, kan een probleem doortastend worden aangepakt, met hulp van alle partners die daarbij nodig zijn.

Aanleiding voor deze aanpak was de overlast van jongeren in Bocholtz. Wethouder Hub Hodinius: “Dat varieerde van met scooters en auto’s over een speelveldje rijden, tot voetballen op het dak van de sporthal. Midden in de nacht! We hebben dat als gemeente stevig aangepakt, samen met buurtbewoners en de wijkagent. Met als gevolg dat de problemen gelukkig minder zijn geworden. Tegelijkertijd zochten we naar een werkwijze waarmee we overlast in de toekomst in de kiem kunnen smoren. Waarbij je heel snel een signaal krijgt als er echt iets aan de hand is en ook meteen kunt handelen.”
Die werkwijze werd gevonden in de zogenoemde Integrale Aanpak Wijkgericht Werken afkomstig uit de justitiële keten. Louis Cornelussen, hoofd beleid van Bureau Jeugdzorg stond aan de wieg ervan. “Verbieden en bestraffen werkt misschien op de korte termijn. Maar wil je ook voor de toekomst iets bereiken, dan moet je preventief te werk gaan. Een jongere die zich misdraagt, heeft misschien een vader thuis zitten zonder werk, met torenhoge schulden en een moeder die psychisch niet in orde is. In zo’n geval moet je een plan maken voor het hele gezin en je niet alleen op de jongere richten.”
Dan moet wel eerst inzichtelijk zijn wat er in het gezin allemaal speelt. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere instanties over de vloer komen. De kinderbescherming, maatschappelijk werk, de woningcorporatie, de thuiszorg, om er maar een paar te noemen. Natuurlijk hebben die onderling overleg. Maar er moet ook ergens iemand zijn die dat allemaal samen brengt en koppelt aan meldingen vanuit de omgeving van dat gezin.

Tayeb Labyed is verantwoordelijk voor de implementatie van de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken. “Het is belangrijk dat de regie bij de gemeente blijft, bij dat éne meldpunt waar alles wordt geregistreerd en centraal bewaakt. Daar bekijken we elke week welke meldingen er binnen komen, wat we er mee gaan doen en wie we daar bij nodig hebben. Zo kunnen we problemen vroegtijdig bespreekbaar maken met de betrokkenen, met daders en slachtoffers of buurtbewoners en samen naar een oplossing zoeken. Soms in de vorm van bestraffen, daar ontkom je niet aan, maar vaak ook door hulp te bieden. Door goed te registreren en de meldingen te verrijken met informatie vanuit andere instanties, kun je een dossier opbouwen. Dat helpt om beter te doorgronden wat er precies aan de hand is, zodat je ook écht ‘op maat’ kunt handelen.”
“Én aan de melders terug kunt koppelen wat die aanpak is”; dat wil wethouder Hodinius nog wel even benadrukken. “Te vaak hoor je mensen zeggen, ik heb het gemeld, maar ze doen er niets mee. Belangrijk onderdeel van IAWW is dat we niet óver mensen praten, maar mét mensen. En dat we laten weten waar we mee bezig zijn. Want onze inwoners zijn een hele belangrijke schakel in het geheel. Zij zijn onze extra ogen en oren die vroegtijdig signaleren. Samen maken we werk van veiligheid en leefbaarheid in de buurt.”

Meldpunt Overlast.Heeft u problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over de veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de gemeente: 045 – 544 83 83.

Wat doet de gemeente met uw melding?. Onze telefoniste noteert en registreert uw melding en leidt deze door naar de benodigde professionele instantie(s). Deze professionals zorgen voor de afhandeling van de klacht/overlastsituatie. Daarna brengen we u op de hoogte van wat er met uw melding is gebeurd.

Spoed? Bel 112. Het Meldpunt Overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas op de eerstvolgende werkdag gezien. In geval van spoed moet u dit op de gebruikelijke manier melden, bijvoorbeeld 112 (voor inzet van politie, brandweer of ambulance).

Tekst en Foto Gemeente Simpelveld