Hoofdmenu

De LLTB informeert

 

De wintertijd is inmiddels ingegaan en dat betekent dat de meeste oogstwerkzaamheden langzaam worden afgerond.

De maïs is van het land en de laatste aardappels volgen binnenkort. Alleen de suikerbieten worden nog tot aan het einde van het jaar geoogst.

Dat betekent echter niet dat het werk op het land dan klaar is, er moet namelijk opnieuw worden gezaaid. Na bieten en aardappels is dat vaak wintergraan. Dit kan wintergerst en of wintertarwe zijn. Deze gewassen worden vóór de winter gezaaid, want ze hebben een koude periode nodig om goed uit te groeien. Deze graangewassen worden hoofdzakelijk gebruikt voor veevoer. Veevoer uit eigen land dus, dat is wel zo goed voor het milieu.
Voor brood worden aan tarwe overigens specifieke eisen gesteld; er zijn maar enkele baktarwerassen beschikbaar in Nederland.

Om het zaaien zo efficiënt mogelijk te laten verlopen – en de verkeersbewegingen te beperken – gebeurt dat met machines die tegelijkertijd de grond bewerken en zaaien. Daarvoor is wel een flinke machine nodig, die meestal drie meter breed is en achter de wat grotere tractoren wordt gebouwd. Deze drie meter werkbreedte is een standaardmaat die door heel Nederland en Europa wordt gebruikt. De machinefabrikanten letten hierop, omdat ze anders geen goedkeuring van de overheid krijgen. Deze machines mogen dan ook gewoon op de openbare weg. Vanwege de breedte letten chauffeurs natuurlijk wel extra goed op. Als medeweggebruikers dat ook doen, dragen we allemaal een steentje bij aan de verkeersveiligheid.

Het oogsten van de suikerbieten en aardappels gebeurt veelal met zelfrijdende oogstmachines. Deze oogstmachines zijn iets breder dan drie meter, vaak vier meter hoog. Zoals net beschreven is drie meter de standaard en om een stevige machine te bouwen die deze drie meter kan oogsten zijn deze dus iets breder. Deze zogenaamde zelfrijders hebben een uitzonderingspositie in het verkeer.
Op deze oogstmachines zit de bestuurder hoog en heeft zodoende een goed overzicht op de weg. Kortom de hedendaagse landbouw heeft zich ook aan de huidige tijd aangepast, namelijk slagvaardig en efficiënt werken.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno« (Vorig nieuwsbericht)