Hoofdmenu

Wie wordt de nieuwe 48e prinselijke hoogheid in Sjpasseberg? Prinsen comité hult zich, ondanks de geruchtenstroom, terecht in stilzwijgen

 

Als de voortekenen niet bedriegen dan gaat komende zaterdag 12 januari een groot circusgevoel zich meester maken van Sjpasseberg/Heksenberg. Niet zo verwonderlijk want op deze 2e zaterdag in januari wachten alle carnavalisten en sympathisanten die D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein een warm hart toedragen, een warm welkom in het tot een heus “circuslocatie” kleurrijk ingericht Sjpashoes/Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg. Waarom inrichting tot een circuslocatie is natuurlijk terug te voeren op het motto 2019 van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” o.l.v. hun (jubilaris)-president Ton van Schaaik (1 x 11 jaar), met uiteraard ook hun nieuwe voorzitter en ex-jubileumprins Brain Janssen.

Het motto is dan ook geheel gerelateerd aan het circusgebeuren en luidt dus:

Circus Sjpasseberg Alaaf, De Vasteloavends sjpettert eraaf

Overigens is de aanduiding circus voor de wijk Heksenberg beslist geen vreemd woord, want al enkele jaren zet Circus Freiwald in de wijk, tussen de Vrijheerenberg en Unolaan, voor enige tijd haar tenten neer. Circus Freiwald stond ook bekend met betrekking tot haar en alle jong en oud zijnde sympathisanten Afrikaanse circusolifant Buba. Een geliefde trekpleister van de eerste orde. Helaas mocht Buba wegens een verbod op wilde dieren niet meer werkzaam zijn in het circus. Het leverde in het land een storm van verontwaardiging op.

En waarom zou daarom het woord circus in Sjpasseberg/Heksenberg niet gebezigd mogen worden in associatie met de “vasteloavend” is de gedachtegang geweest van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”. Zij, wellicht ook op afstand met een knipoog naar olifant Buba, besloten dan ook haar motto 2019 in circustermen te vertalen zoals hierboven aangegeven. Komende zaterdag 12 januari en de rest van het seizoen zal dit motto dan ook gestalte krijgen.

In eerste instantie dus tijdens de dan te houden stemmingsvolle prinsenproclamatie. Vanaf 20.11 uur zal dan de wereld bekende circus yell: Hooggeëerd Publiek dan ook als een rode draad door de avond lopen, terwijl de identiteit van de nieuwe doorluchtige heerser tot aan het vastgestelde moment suprême een goed bewaard geheim zal blijven. Maar voor het zover is zal eerst met weemoed, maar zeker uiterste dankbaarheid en of hij wil of niet, afscheid genomen gaan worden van prins Jarmo l (Mengelers). Voor de wijze waarop hij de scepter over het Sjpassebergse narrenvolk, maar ook in de aanverwante regio, heeft gezwaaid past maar een woord en wel een dikke chapeau. “Een ware “Vasteloavends” ambassadeur namens Sjpasseberg en haar H.V.V.

Sjpasseberg en de “Verein” hebben uiteraard zorg gedragen voor een spetterend (circus)-entertainment gebeuren als opwarmer voor de komst van de nog onbekend zijn nieuwe prins. Een ding staat als een paal boven water. Het gaat een prins worden en geen prinses. De emancipatie van een prinses is nog niet aan de orde binnen de “Verein”. Wellicht in de toekomst? Het entertainment programma omhelst o.m. een optreden van de in Haarlem woonachtige komediant Pascal de Boer, charmant ogende zangeres Fiorenza, van eigen Sjpassebergse bodem zanger Sám Smits, een Mystery Quest artiest en voor de hele avond de Vasteloavends DJ.

Rond de klok van 22.11. zal dan het moment aanbreken dat de nieuwe heerser 2019 zich zal gaan aandienen. Het zal als vanouds weer een spectaculaire beleving gaan worden. Na de uitroeping, installatie en proclamatie zal de nieuwe prins kunnen genieten van, ter ere van hem, tot aan de kleine uurtjes een gezellig prinsenbal. Zaterdag 26 januari zal de nieuwe Sjpasseberg heerser, samen met de nieuwe jeugdprins/prinses en jubilarissen Ton van Schaaik en Wiel Berends vanaf 19.00 uur receptie houden in de Sjpassebergse circusaccommodatie Sjpashoes Hei Grindelweg.

Foto®Parkstadactueel/ Lucho Carreno