Hoofdmenu

Limburgse ziekenhuizen versoepelen bezoekregeling

 

 De Limburgse ziekenhuizen versoepelen de komende tijd hun bezoekregeling. Het gaat om bezoek aan patiënten op zowel corona- als niet-corona-afdelingen. Mensen die op bezoek komen bij een patiënt dienen zich te houden aan de geldende voorzorgsmaatregelen van de betreffende zorginstelling.

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus hebben de Limburgse ziekenhuizen verschillende maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te minimaliseren. Daartoe behoorde ook het beperken van bezoek aan patiënten. Inmiddels daalt het aantal corona-patiënten en wordt de reguliere zorg weer gefaseerd opgestart. Daardoor groeit ook het aantal patiënten dat voor niet corona-gerelateerde behandelingen naar het ziekenhuis komt.

Versoepeling
In lijn met de versoepeling van maatregelen die de Nederlandse overheid aankondigt, achten de Limburgse ziekenhuizen het verantwoord om weer beperkt bezoek toe te laten, mits bezoekers zich houden aan de geldende voorzorgsmaatregelen ter plekke. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 1,5 meter afstand, screening bij de ingang, desinfectie van handen, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. De versoepeling geldt voor bezoek aan zowel de corona-afdelingen als de niet-corona-afdelingen. Ieder ziekenhuis hanteert bij de versoepeling zijn eigen tempo en de bezoekregeling is afhankelijk van de patiëntengroep.

De details van de bezoekregeling van een individueel ziekenhuis worden de komende tijd gecommuniceerd via de website van de betreffende organisatie:

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno