STAATSSECRETARIS SANDER DEKKER BEZOCHT De Schatgraver ‘GEZONDE BASISSCHOOL VAN DE TOEKOMST’

Foto: b.s. De Schatgraver

Op maandag 23 mei jl. bezocht Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Parkstad. Hij wilde graag zien én van de kinderen zelf horen hoe dit project er in de praktijk uitziet. Sander Dekker bezocht een van de ‘gezonde scholen’, nam deel aan de gezamenlijke lunch en bekeek het tussenschoolse programma gericht op sport, beweging, gezondheid en cultuur. Hij ging daarbij in gesprek met de kinderen zelf, maar ook met leerkrachten, vrijwilligers en onderzoekers.

De kinderen op deze ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ hebben een langere lesdag met meer tijd voor sport, beweging, gezondheid en cultuur en ze eten elke dag samen een gezonde lunch. Dhr. Dekker lunchte met de jongste kleuters in groep 1 en heeft tijdens het bezoek zijn enthousiasme en belangstelling uitgesproken voor dit project. Gezondheid en méér beweging op scholen is een van de speerpunten van het ministerie. De staatssecretaris zal de ontwikkelingen binnen het project zeker met belangstelling blijven volgen.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is na een voorbereidingsperiode van start gegaan op 1 november 2015. Doel van het project is onderzoeken of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme aangeboden krijgen met voldoende tijd voor onderwijs, cultuur, sport, bewegen, spelen én aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. In totaal doen 8 scholen van onderwijsstichting MOVARE mee aan het project: twee scholen die het gehele programma volgen inclusief verlengde lesdag en gezamenlijke lunch, twee beweegscholen met extra aandacht voor beweging, sport en cultuur en vier controlescholen waar niets is veranderd.

De Universiteit Maastricht onderzoekt samen met de GGD Zuid Limburg of het project leidt tot verbetering van het welbevinden, de gezondheid en de schoolprestaties van leerlingen. Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten komen in Parkstad veel vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook ontwikkelen steeds meer kinderen in deze regio chronische ziektes met als gevolg dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid. Provinciale Staten van Limburg heeft gevraagd actie te ondernemen om het tij te keren. ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ sluit aan op deze vraag.

Het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een initiatief van Onderwijsstichting MOVARE, de GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. De kosten worden geraamd op circa € 20 miljoen. De Provincie Limburg neemt hiervan ruim € 5 miljoen voor zijn rekening in het kader van de Kennis-as Limburg.

Meer informatie vindt u op de website: www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

 

Geef een reactie