Met de overname van de grondposities van LIOF wil de provincie Limburg garanderen dat VDL Nedcar zich in de toekomst op de huidige locatie kan blijven ontwikkelen. Gedeputeerde Staten vraagt het Limburgs Parlement na het zomerreces toestemming voor de overname.

 

LIOF stopt met het ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen. Omdat de Provincie het belangrijk vindt dat VDL Nedcar en zijn toeleveranciers voldoende ontwikkelingsruimte in de directe omgeving van de autofabriek moeten hebben, stelt zij Provinciale Staten voor om de grondexploitatie van Industriepark Swentibold (IPS) en de locatie Yard van LIOF over te nemen. Om dit mogelijk te maken vraagt Gedeputeerde staten het Limburgs Parlement een revolverend krediet van 18,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

 

Duizenden extra banen

Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur: “Voor de toekomst van VDL Nedcar en de verdere ontwikkeling van de maakindustrie en de logistieke sector in Limburg is de overname van de grondexploitatie een logische zet. Door ons als regionale overheid proactief op te stellen, besparen we kostbare tijd als de uitbreidingsplannen actueel worden. We verwachten dit jaar al een groei tot bijna 4.000 arbeidsplaatsen. De ontwikkeling van VDL Nedcar kan zelfs tot 10.000 arbeidsplaatsen leiden in 2023/2024 als alle prognoses uitkomen. We realiseren dus meerdere beleidsdoelen uit het Coalitieakkoord.”

Ruimtelijke én logistieke faciliteiten

In 2015 nam de Provincie het initiatief om samen met VDL Nedcar, de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen en het Ministerie van Economische Zaken de uitbreidingsmogelijkheden van VDL Nedcar zeker te stellen. De grondposities van LIOF spelen in de toen opgestelde Verkenningennota een cruciale rol. Zij faciliteren de groei van VDL Nedcar op ruimtelijk en logistiek gebied. Voor IPS- Zuid zijn plannen gemaakt voor de realisatie van een zogenaamd supplierpark, een bedrijventerrein voor toeleverende automotivebedrijven. Pasveld is de mogelijke uitbreidingslocatie voor VDL Nedcar. De locatie Yard voorziet in ruimte voor het parkeren en verladen van de geproduceerde auto’s. Hier zal ook een spooraansluiting met railterminal worden ontwikkeld.

 

http://www.limburg.nl/…/Provincie_Limburg_wil_VDL_Nedcar_de

Geef een reactie