Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart aanstaande vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Aan de verkiezingen doen deze keer 28 partijen mee. Klik op de link hieronder voor een overzicht van alle partijen die meedoen en hun programma.

Partijen die meedoen aan de Tweede Kamervierkiezingen van 2017

Omdat niet iedereen moeilijke of politieke taal begrijpt, is de verkiezingskrant in gewone taal uitgebracht. Daarin staat vanalles over waarom we gaan stemmen, op wie en hoe je kunt stemmen.

Lees de verkiezingskrant in gewone taal

Lees hieronder meer over de stemlokalen, stemmen bij volmacht en stemmen met een kiezerspas.

Waar kunt u stemmen in Kerkrade?

De burgemeester van Kerkrade maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd. De stembureaus gemarkeerd met het rolstoel-symbooltje zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Iedereen die mag stemmen, mag zelf bepalen in welk stembureau hij stemt. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2017

Neem dit mee naar het stembureau

  • stempas of kiezerspas
  • identiteitsbewijs
  • Als gemachtigde (als een andere kiezer u toestemming geeft voor hem of haar te stemmen) heeft u ook een volmachtbewijs nodig en een kopie van het identiteitsbewijs van de kiezer die zijn stempas of kiezerspas heeft overgedragenStemmen bij volmacht

De burgemeester van Kerkrade maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

Bij Bestuursdienst, afdeling Burgerplein van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Let op: een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Kerkrade maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

Bij Bestuursdienst, afdeling Burgerplein van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bestuursdienst, afdeling Burgerplein van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Burgerplein van de gemeente Kerkrade.

Op woensdag 15 maart aanstaande vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Aan de verkiezingen doen deze keer 28 partijen mee. Omdat niet iedereen moeilijke of politieke taal begrijpt, is de verkiezingskrant in gewone taal uitgebracht. Daarin staat van alles over waarom we gaan stemmen, op wie en hoe je kunt stemmen.
Bekijk de verkiezingskrant digitaal via www.kerkrade.nl
Op de gemeentelijke website kunt u ook informatie vinden over de stemlokalen in Kerkrade, stemmen bij volmacht en stemmen met een kiezerspas.

Geef een reactie