Kerkrade-Sloop 104 woningen Erensteinerveld van start in Kerkrade.

Wonen Zuid, 104 woningen in het Erensteinerveld aan de Poyckstraat en Irenestraat, vlak voor de start van de sloop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op maandag 27 maart is de sloop gestart van de 104 woningen in de Kerkraadse wijk Erensteinerveld. Hiermee komt een einde aan de lange leegstand van de 3 woongebouwen aan de Spiesstraat, Pr. Irenestraat en de Poyckstraat en wordt de weg vrijgemaakt om hier straks levensloopbestendige woningen te bouwen. De omwonenden zijn hierover 23 maart geïnformeerd.

Over de sloop en vervangende nieuwbouw hebben Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade afspraken gemaakt in de projectontwikkelingsovereenkomst Erensteinerveld die beide partijen in december afgesloten hebben. ‘We zijn blij dat met de sloop gestart wordt en we naar de toekomst kunnen gaan kijken. De herontwikkeling van Erensteinerveld belooft een mooie opwaardering te worden,’ aldus wethouder Tim Weijers (ruimtelijke ordening) van de gemeente Kerkrade.

De sloop gebeurt in 3 fases per blok. Allereerst vindt asbestsanering plaats. Deze wordt gevolgd door handmatige sloop van herbruikbare materialen. Als laatste wordt het casco machinaal gesloopt. De totale sloop zal 6 tot 7 maanden duren. Gestart wordt met de Spiesstraat, daarna komt de Pr. Irenestraat aan de beurt en tot slot de Poyckstraat. Dit betekent niet dat het ene gebouw helemaal gesloopt moet zijn voordat we met het volgende gebouw aan de slag gaan. De fases zullen elkaar overlappen.

Wonen Zuid heeft gekozen voor duurzame sloop. Dit houdt in dat we zo veel mogelijk materialen op een dusdanige manier uit de gebouwen gaan halen dat ze geschikt zijn voor hergebruik. Om dit te kunnen vindt dit deel van de sloop handmatig plaats. De duurzaamheid van het slopen komt ook tot uiting in de inzet van mensen. In dit slooptraject gaan we namelijk een aantal mensen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt geven. De sloop wordt begeleid door Resource Limburg.

De sloop vindt plaats op 1 locatie. Te weten de bouwblokken in de Spiesstraat, Pr. Irenestraat en Poyckstraat. De vervangende nieuwbouw is gepland op zowel de slooplocatie als de voormalige schoollocatie aan de Nassaustraat. De nieuwbouw bestaat uit ca. 30 levensloopbestendige woningen.

Projectontwikkelingsovereenkomst. De gemeente en Wonen Zuid willen samen de ontwikkeling van beide locaties tot een succes maken. Ze zien in de herontwikkeling van beide plangebieden een unieke kans om door kwalitatieve investeringen in zowel infrastructuur (omliggende wegen), groenvoorzieningen als de nieuwbouwwoningen optimaal bij te dragen aan de revitalisering van Erensteinerveld. Dit hebben ze in december vastgelegd in een projectontwikkelingsovereenkomst.

Logo samen erensteinerveld
De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erenstein, Chevremont en Haanrade. Bij het uitvoeren van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-)initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma ‘Op Flexpeditie’ opgestart dat steeds actueel wordt gehouden en te bekijken is op www.kerkrade.nl en op de Facebookpagina Wijkontwikkeling.

Foto Afdeling communicatie-Kerkrade

Geef een reactie