Hoofdmenu

Steun voor passend wonen in de buurt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kun je mensen, die onvoldoende regie over hun eigen leven hebben, toch zelfstandig in een wijk of dorp laten wonen? De Provincie Limburg zoekt vernieuwende ideeën als antwoord op deze vraag en stelt € 2,5 miljoen beschikbaar als bijdrage in de uitvoering. Doel is om kleinschalige initiatieven te ontwikkelen voor zelfstandige woonvormen. Daarbij zijn de bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam met ondersteuning vanuit een sociaal netwerk in de buurt. Daarnaast is aanvullende zorg mogelijk.

“We zijn op zoek naar initiatieven die een meerwaarde hebben voor de wijk en een voorbeeld zijn voor anderen in Limburg,” zegt gedeputeerde Werk en Welzijn, Marleen van Rijnsbergen. “Deze initiatieven versterken met name de participatie tussen buurtbewoners en hiermee zetten we dus ook koers naar een vitaler Limburg.”

Gedacht wordt aan woonruimten voor verwarde mensen, verstandelijke gehandicapten of kwetsbare ouderen, die niet in een zorgcentrum terecht kunnen en jongeren met meervoudige problemen, die niet binnen de jeugdzorg vallen omdat ze achttien of ouder zijn.

Twintig goede ideeën kunnen een stap verder in de planvorming worden geholpen met een eenmalige bijdrage van € 10.000. Daarnaast kunnen tenminste tien uitgewerkte plannen worden gesteund met een eenmalige bijdrage van € 50.000 tot € 200.000. Na evaluatie worden de ingediende plannen en opgedane ervaringen gedeeld met alle geïnteresseerden.

Nadere informatie en de voorwaarden van de subsidieregeling ‘Passend wonen in de buurt’ zijn hier te vinden.

Foto provincie limburg