Beschouwing college B&W op rapport K. de Vries

Het advies van extern adviseur van Gedeputeerde Staten helpt niet om een fusie Landgraaf-Heerlen voor burgers van Landgraaf en ambtenaren van Landgraaf of bestuurders van Landgraaf aannemelijk, plausibel of om andere redenen (argumentatief) aanvaardbaar te maken. De argumenten vóór juist de specifieke fusie Landgraaf-Heerlen schieten in het advies van De Vries tekort. Dat laten burgemeester en wethouders weten aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Lees meer in onderstaande pdf.

Geef een reactie