Hoofdmenu

Wijze lessen tijdens verkeerseducatiedagen


Op de foto van links naar rechts Jos Mousset van de afdeling verkeer van de
gemeente Kerkrade, wethouder Jo Bok (Verkeer), projectleider Lou Schurer
en docent Franco Peters van BCPL. 

Brugklassers van Beroepscollege ParkstadLimburg, locatie Holz, namen op 4 juli deel aan deverkeerseducatiedagen die bij hen op schoolwerden gehouden.

Doel van de dag was leerlingen te laten nadenkenover veiligheid in het verkeer. Aan de hand vanworkshops werden de jongeren onder meergewezen op de gevaren van bellen en appenonderweg, zowel op de fiets als te voet.Daarnaast werd ook het reactievermogen getesten werden de deelnemers geconfronteerd methun eigen gedrag en dat van anderen in hetverkeer.

Zo werd gediscussieerd over hoe je het bestekunt omgaan met agressie of zelfs pestenonderweg. Maar ook over de effecten vanverslavingen op de verkeersdeelname. Langduriggamen of met de smartphone bezig zijnveroorzaakt vermoeidheid, maar ook een gebrek aan realiteitszin. “Je begrijpt niet meer wat er om je heen gebeurt”, zegt JoBok (wethouder Verkeer). “Dat is levensgevaarlijk.” Bij beginnende pubers is het ook belangrijk om te praten over alcohol- endrugsgebruik en de risico’s daarvan. “Op die leeftijd wordt vaak geëxperimenteerd”, legt de wethouder uit. “Drinken, maar ookdrugsgebruik heeft direct gevolgen voor ieders veiligheid in het verkeer. Jongeren moeten zich echt bewust zijn van de risico’s.”

Overigens werd niet de hele dag vermanend met de vinger gewezen naar de jongeren. De strenge boodschap om zich veilig tegedragen in het verkeer werd de deelnemers op vaak humoristische wijze gebracht. Zo leerden ze aan de hand van potjesrolstoelbasketbal dat je ook respect moet hebben voor de minder mobiele of snelle weggebruikers. “Wijze lessen op luchtigewijze beklijven vaak het best”, zegt wethouder Bok. “Ik verwacht dan ook dat de wegen, fietspaden en voetpaden in Kerkradesinds 4 juli alweer veiliger zijn geworden.”

Foto afdeling communicatie Gemeente Kerkrade