Binnenkort starten we met een proef waarbij een inzamelvoertuig van het type zijbelader wordt uitgerust met een geavanceerd accusysteem. Hiermee wordt naast geluidreductie en CO2 besparing een forse besparing van het brandstofverbruik beoogd. Voor deze proef wordt samengewerkt met Charles Feijts Bedrijfswagens, Iveco Nederland en Haller Benelux. 

Een inzamelvoertuig gebruikt op een doorsnee werkdag zo’n 60 liter diesel, waarvan telkens ongeveer 10 liter nodig is om de belading (het persen van het afval) aan te drijven. Het accusysteem, waarbij fossiele brandstof wordt vervangen door bij Rd4 opgewekte elektriciteit, zal de belading aansturen. Na afloop van elke werkdag worden de accu’s weer opgeladen door het bij Rd4 aanwezige zonne-energiesysteem. Hierdoor is er sprake van een volledig duurzame energiebron, namelijk de zon. Deze technologie maakt het ook mogelijk om slim gebruik te maken van de remenergie die steeds vrij komt bij het stoppen op de route om de door de burgers aangeboden containers te ledigen, soms wel 700 keer per werkdag. Door slim gebruik te maken van zowel zonne-energie als remenergie wordt ons wagenpark steeds duurzamer.

De samenwerkende partijen gaan deze technologie de komende maanden in de praktijk bij Rd4 beproeven. Op jaarbasis is er met deze geavanceerde technologie een besparingspotentieel mogelijk van ongeveer 2.000 liter brandstof en 15 ton CO2 reductie per voertuig. Momenteel worden bij Rd4 dagelijks 25 inzamelvoertuigen ingezet.

Tekst en Foto RD4

Geef een reactie