Hoofdmenu

IND breidt dienstverlening uit aan kennismigranten in Zuid-Limburg

 

Expat Centre Maastricht Region, Gemeente Maastricht en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) initiëren pilot rondom versnelde inschrijvingsprocedure en serviceverlening in de regio 

Met ingang van deze week kunnen internationale kenniswerkers, wetenschappelijk onderzoekers, start-ups, buitenlandse investeerders en hun gezinsleden versneld hun formaliteiten voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en het afhalen van hun verblijfsdocument regelen bij het Expat Centre Maastricht Region. Tijdens de één jaar durende pilot koppelen het Expat Centre Maastricht Region, Gemeente Maastricht en de IND hun dienstverlening zodanig aan elkaar dat deze klanten op één dag en op één locatie alle formele stappen kunnen doorlopen, de zogeheten one stop shop.

 

De formele stappen bestaan uit het ontvangen van een verblijfsvergunning, inschrijving bij de gemeente en een persoonlijk adviesgesprek over wonen en werken in Zuid-Limburg. Bovendien zorgt de zogeheten fast track ervoor dat we het burgerservicenummer (BSN), dat de eerste en belangrijkste sleutel is voor een goede landing in Nederland, binnen drie dagen kunnen uitreiken in plaats van de wettelijk vastgestelde termijn van vier weken.

De IND verruimt voor het aanbieden van de uitgebreidere dienstverlening haar openingstijden in Maastricht. Het inschrijvingsproces voor internationale klanten die gaan wonen en werken in de regio Zuid-Limburg wordt hierdoor aanzienlijk klantvriendelijker.

 Werknemers van bedrijven die erkend referent zijn, kunnen gebruikmaken van de one stop shop en fast track. Ook andere mensen uit het buitenland die in de regio Zuid-Limburg willen werken, wonen of studeren, kunnen terecht bij het servicepunt van de IND in Maastricht voor een aantal diensten, bijvoorbeeld voor het afhalen van het verblijfsdocument en het afnemen van biometrie.

 De aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale kenniswerkers en hoogopgeleiden staat hoog op de agenda van het huidige kabinet. Om de positie van Nederland als kennismigratieland te versterken, wil de IND de dienstverlening aan deze doelgroep verder professionaliseren door samen te werken met gemeenten. Met de pilot in Maastricht brengen we in kaart hoe deze vorm van dienstverlening landelijk navolging kan krijgen.

Het Maastricht International Centre, waar Expat Centre Maastricht Region een onderdeel van is, draagt met deze dienstverlening bij aan de ontwikkeling van een krachtige internationale kennisregio. Ook de krapte op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt wordt door het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers aangepakt. In verhouding tot de rest van Nederland zijn dat er in de regio Zuid-Limburg veel: 36% van de internationale werknemers in Zuid-Limburg is kenniswerker. In de rest van Nederland is 27% kenniswerker (Monitor internationale werknemers, 2019).

Foto geleverd door gemeente Maastricht: Fotografie-door-Aron-Nijs.