Verklaring wethouders Gemeente Meerssen

Betreffende hun aangekondigde indiening van ontslag hebben de wethouders eerder op 5 september jl. laten weten dat voor hen een cruciale afwegingsfactor is de vraag of het debat en het besluit in de gemeenteraad van Maastricht leidt tot een heroverweging in de gemeenteraad van Meerssen.

Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Maastricht besloten om het traject van de vorming van een regieorganisatie Meerssen-Maastricht te stoppen. De gemeenteraad van Meerssen zal op 24 september a.s. de toekomst van de gemeente verder bespreken. Het is mogelijk dat het genomen besluit van de raad van Maastricht dan leidt tot een heroverweging in de gemeenteraad van Meerssen.

De gemeenteraad van Meerssen en ook de raad van Maastricht hebben onder andere een duidelijk signaal afgegeven dat het tijdsaspect druk heeft gezet op het proces zoals zich dat tot nog toe heeft voltrokken. De wethouders willen met de gemeenteraad van Meerssen de dialoog aangaan over het door de raad gewenste verdere proces en het tempo daarvan.

De recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de wethouders in ieder geval niet hun ontslag zullen indienen tot het moment waarop hierover helderheid is. Dit vanuit hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het bestuur ten dienste van de inwoners van de gemeente Meerssen.

Geef een reactie