Hoofdmenu

Kids in actie. De straat voor basisschool Windekind wordt tijdelijk een schoolzone,

Testweek voor een veilige omgeving van basisschool Windekind

De verkeerssituatie bij basisschool Windekind wordt volgende week tijdelijk aangepast op basis van de wensen van kinderen, ouders en de buurtbewoners. Daarnaast staat fietsen, steppen en lopen de hele week op de kaart door middel van allerlei activiteiten op school. Kinderen en ouders worden gestimuleerd om te fietsen, steppen en lopen naar school. Door met kinderen, leraren én ouders actief bezig te zijn werken we aan een veilige, kindvriendelijke schoolomgeving op maat. Bij succes worden definitieve verkeersmaatregelen genomen.

Kids in actie. De straat voor basisschool Windekind wordt tijdelijk een schoolzone, er komt een Kiss & Ride en extra zebrapad met drempel. Daarnaast zal er met verkeersborden en een dynamisch snelheidsbord extra aandacht worden gevestigd op de toegestane snelheid. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten rondom de verkeersveiligheid. Er komt bijvoorbeeld een ‘fietsendokter’ alle fietsen op school controleren. Kinderen gaan met twee wijkagenten op pad om aan te geven op welke punten in de wijk zij zich als verkeersdeelnemer onveilig voelen. Kidsreporters zullen via filmpjes en interviews de activiteiten vastleggen. Deze worden later in de klas besproken. Kinderen maken zelf spandoeken en oefenen op een fietshindernisbaan.

 

Blije buurt. Door deze testweek kunnen alle betrokkenen ervaren hoe het is om minder auto’s nabij school te hebben en juist lopend en fietsend naar school te komen. Op basis van een evaluatie zal de gemeente structureel wijzigingen doorvoeren in de schoolomgeving. “Daarmee willen we er aan bijdragen dat kinderen veilig naar school kunnen. Bovendien zorgt een goede schoolomgeving voor meer beweging, minder CO2 uitstoot, een gezonder leefklimaat en een blije buurt”, stelt wethouder Charles Claessens.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno