Toneelhuis Limburg zoekt de samenwerking voor de toekomst van het amateurtoneelRuim 130 amateurtheatergezelschappen zijn actief in Limburg, ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de amateurkunsten. Om beter in te kunnen spelen op behoeften en vraagstukken die in deze sector leven, richten Stichting Toneelhuis Limburg (STL) en het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL) de Denktank Amateurtheater op.

Toneelhuis Limburg, de provinciale koepelorganisatie voor amateurtoneel, constateert dat haar actuele ondersteuningsstructuur op dit moment niet toereikend is. Naar aanleiding hiervan zoekt het bestuur van Toneelhuis Limburg de samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg. Het resultaat: de oprichting van een brede denktank met theaterpartners van binnen en buiten de provincie. Inmiddels hebben o.a. Toneelgroep Maastricht, VIA Zuid en het Vista College hun medewerking reeds toegezegd.

Het doel van de denktank is om behoeften en vraagstukken die spelen in het amateurtheater op te pakken. Daarbij is het uitganspunt om de succesvolle initiatieven te behouden en weer op te pakken of op te schalen (bijvoorbeeld de jureringen van amateurtheatervoorstellingen / de Aovend van ’t Muulke) en nieuwe (samenwerkings)initiatieven te ontwikkelen die inspelen op actuele vraagstukken binnen het amateurtheater.

Om de slagkracht van Toneelhuis Limburg te vergroten en de inhoudelijke opbrengst van de Denktank Amateurtheater om te zetten in concrete resultaten wordt er een projectcoördinator aangesteld. Geïnteresseerden kunnen hun interesse voor de functie kenbaar maken door hun sollicitatie te sturen naar het Huis voor de Kunsten Limburg. Voor meer informatie over deze vacature www.hklimburg.nl/vacatures

Foto HK Limburg

Geef een reactie