Hoofdmenu

Wat hebben partijen te bieden?

Op 16 maart aanstaande zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Graag willen we als HeerlenMondiaal en de hieraan deelnemende organisaties inzicht krijgen in wat een aantal in Heerlen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke partijen te bieden heeft op het gebied van het gemeentelijk mondiaal beleid. Hoe krijgen mondiale thema’s hun doorwerking in het Heerlense gemeentelijke beleid en wat hebben de Heerlense politieke partijen (in hun programma’s) hierover de burgers te melden? De nieuwe raadsperiode biedt namelijk via een coalitieovereenkomst en daaropvolgend collegeprogramma mogelijkheden om het mondiale beleid een nieuwe impuls te geven.

Voor dit verkiezingsdebat zijn de volgende politieke partijen rechtstreeks uitgenodigd: SP, Ouderenpartij Heerlen, CDA, VVD, D66, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks. Zij mogen aangeven wat zij vinden van het tot nu toe gevoerde gemeentelijke mondiale beleid en wat ze van plan zijn hieraan te veranderen. Daarbij zien we ‘mondiaal beleid’ erg breed: de duurzame ontwikkelingsdoelen, Heerlen Fairtrade gemeente, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vluchtelingenbeleid en integratie van allochtonen, armoedebeleid, natuur- en milieubeleid, de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering plus vrede en veiligheid.

Vanuit de verschillende aan HeerlenMondiaal deelnemende organisaties zullen stellingen worden geponeerd waar de partijen hun mening over mogen zeggen. Vervolgens zullen we hierover het gesprek aangaan, zowel de partijen onderling als met de belangstellenden.

Voor deze bijeenkomst zijn de dan geldende Coronamaatregelen voor de horeca van toepassing. Zo mogelijk van tevoren aanmelden bij hwinteraeken@hotmail.com

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno