Hoofdmenu

GBBL, CDA en OPL presenteren het coalitieconvenant

Op de foto  de 3 lijsttrekkers, Patrick Mevissen (GBBL), Stijn Kropman (CDA) en Wil van Oosteroom (OPL) presenteren het coalitie convenant ‘Bouw mee aan de toekomst voor iedereen’.

Op 6 mei presenteerden de partijen GBBL, CDA en OPL het coalitieconvenant voor de komende 4 jaar. Het convenant ‘Bouw mee aan een stabiele toekomst voor iedereen’ geeft een antwoord op maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, wonen en het sociaal domein.

De drie partijen, die samen 17 van de 25 raadsleden vertegenwoordigen, zijn de vele maatschappelijke partners dankbaar voor de reacties en het meedenken bij het tot stand komen van dit convenant. Daarnaast wordt nadrukkelijk de hand uitgestoken naar andere politieke partijen om gezamenlijk de schouders te zetten onder de opgaven in Landgraaf en de regio.

Het coalitieconvenant wordt naar verwachting op 31 mei behandeld in de gemeenteraad. Op die dag zullen ook de wethouderskandidaten Freed Janssen, Alex Schiffelers, Christian Wilbach, Stijn Kropman en Bart Smeets worden voorgedragen.

Bekijk het coalitieconvenant op de pagina Vooruitblik

Foto coalitie-convenant-2022